Ședință de îndată a Consiliului local

 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată  astăzi, 7 decembrie 2016, la ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016.

 

2. Proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu  partid.