Ședință de îndată a Consiliului Local Tecuci

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată mâine, 16 decembrie 2016, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016.
2. Proiect de hotărâre privind „Reabilitarea unității de învățământ Colegiul Național Spiru Haret Tecuci”.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor tarife practicate de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Rampa Rateș S.R.L. Tecuci.