Ec. Nicoleta Țăpoi este noul director economic al Primăriei Tecuci

 Marţi, 20 decembrie 2016, noul director economic al Primăriei Municipiului Tecuci, ec. Nicoleta Ţăpoi, a depus jurământul.
În prezenţa primarului Cătălin Hurdubae şi a secretarului Primăriei, jr. Valerica Fotache, ec. Nicoleta Ţăpoi a declarat solemn: 

„Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numită, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică.

Ec. Nicoleta Ţăpoi are o vastă experienţă în domeniul economic şi financiar-contabil, inclusiv în sistemul bancar românesc.