Ședință de îndată a Consiliului Local

 Astăzi, 27 decembrie 2016, la ora 16, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este convocat în ședință de îndată.
Pe ordinea de zi se află următorul proiect: 

1. Proiect de  hotărâre  privind  rectificarea bugetului local  de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri, al  UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2016.