Organigrama și statutul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci

 Aparatul de specialitate al primarului va fi încadrat cu 250 de posturi, din care: 2 funcţii de demnitate publică, 17 funcţii de conducere, 133 funcţii publice de execuţie şi 98 de funcţii contractuale.
 
Structura aparatului de specialitate al primarului se va modifica după cum urmează: 
 

1. Funcţii de demnitate publică
– 2 funcții: primar, viceprimar;
 
2. Se înfiinţează funcţia contractuală de conducere de Administrator Public;
 
3. Cabinetul primarului – încadrat cu 2 funcţii contractuale ocupate:
– 1 funcţie contractuală de consilier IA – Cominos Mioara
– 1 funcţie contractuală de inspector I A – Burlacu Viorel
 
4. Aparatul permanent de lucru aI consiliului local – încadrat cu 2 funcţii contractuale ocupate:
– 1 funcţie de consilier juridic IA – Popovici Daniela Cristina;
– 1 funcţie consilier I – Bărbuţă Adelina;
 
5. Comp. Corpul de Control al Primarului – se desfiinţează funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, ocupată de către Radovei Dănuţ Petrică, în temeiul art. 99 din Legea nr. 188/1999.
 
Se înfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior şi funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional principal.

6. Secretar– funcţie publică de conducere temporar ocupată de către Fotache Valerica
 
7. Serviciu Cancelariei – Juridic care cuprinde: Comp. Legalitate Documente, Comp. Consiliere, Comp. Managementul Calităţii, Comp. Juridic, Comp. Arhivă şi Comp.Audienţe se redenumeste în Serviciul Juridic Contencios, Calitate, Arhivă și va cuprinde următoarele funcţii publice:
– 1 funcţie publică de conducere de Şef Serviciu grad II – funcţie publică temporar vacanţă şi următoarele funcţii publice de execuţie: 2 funcţii publice de execuţie din cadrul Comp. Juridic ,respectiv funcţia publică de execuţie de consilier juridic grad profesional principal —vacantă şi funcţia publică de execuţie de consilier juridic grad profesional asistent ocupată de Butnaru Nicoleta ; funcţia publică de execuţie de consilier juridic grad profesional asistent ocupată de Groza Iulieta din cadrul Comp. Legalitate Documente.
 
Funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent se desfiinţează şi se va înfiinţa funcţia publică de execuţie de consilier juridic grad profesional asistent ; funcţia publică de execuţie de referent de specialitate II grad profesional superior ocupată de către Irimia Elena din cadrul Comp. Consiliere.
 
Se vor mai înfiinţa două funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional superior.
 
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999.
 
8. Biroul Agricol se va subordona Serviciului Juridic Contencios, Calitate, Arhivă şi nu suportă modificări.
 
9. Comp Resurse Umane, SSM, subordonat primarului, se va formă prin comasarea Comp. Gestiunea Resurselor Umane şi a Funcţiilor Publice încadrat cu 3 funcţii publice de execuţie ocupate respective: funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Chiriac Rodica, funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Vîrlan Mihaela Viorica şi funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional debutant ocupată de Munteanu Aura Felicia şi Comp. Protecţia Muncii încadrat cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupată de Panfile Maria-Veronica.
 
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999.
 
9. Comp Audit Public Intern, nu suportă modificări.
 
10. Direcţia Arhitect Şef în subordinea primarului condusă de un Arhitect Şef – post vacant.
 
– Comp Autorizări Construcţii, Comp. Dezvoltare Urbană şi Comp. Avize se comasează şi se transformă în Comp. Urbanism Amenajarea Teritoriului încadrat cu 5 funcţii publice de execuţie, respectiv: 1 funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior şi 1 funcție publică de execuţie de consilier grad profesional asistent — vacant şi 3 funcţii publice de execuţie ocupate de: Cortojan Ioan, referent de specialitate II grad profesional superior, Brăescu Valentin referent de specialitate II grad profesional superior şi Sipică Eduard consilier grad profesional debutant.
– Comp. Urmărirea Construcţiilor se va transforma în Comp. Disciplină în Construcţii, încadrat cu două funcţii publice de execuţie ocupate, respectiv Cojocea Dinu, consilier grad profesional superior şi Pop Ioan consilier grad profesional superior.
– Comp Diriginte de Şantier – se desfiinţează, iar funcţia contractuală de consilier IA – funcţie vacantă, trece în cadrul Serv. Investiţii.
Funcţionarii publici vor fi numiți în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999.
 
11. Serviciul Fonduri Europene se transformă în Birou Fonduri Europene — subordonat primarului. Funcţia publică de conducere de Şef Serviciu se va transforma în funcţie publică de conducere de Șef Birou – post vacant.
 
Va fi încadrat cu 3 funcţii publice de execuţie – vacante respectiv: o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior, o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal, o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional debutant şi 2 funcţii publice de execuţie ocupate respectiv: Codău Cătălina Florentina – consilier grad profesional superior, Crăciun Marius Vicu – consilier grad profesional superior.
 
Funcţia publică de execuţie vacantă de consilier grad profesional asistent se desfiinţează. De asemenea va mai cuprinde 8 funcţii contractuale vacante.
 
Funcţionarii publici de execuţie vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999.
 
12. Biroul Drumuri care cuprinde Comp. Siguranţă Circulaţiei, Comp. Ape Pluviale, Comp. Avizări şi Comp. Protocol şi Evenimente se reorganizează ca Birou Cadastru, Fond Locativ, Drumuri – condus de un Șef  Birou gr. II funcţie publică de conducere ocupată de
 
Tudor Gabriela şi va trece din subordinea primarului în subordinea Arhitectului Şef.
 
– Comp Cadastru-Topometrie şi Comp. Fond Locativ se desfiinţează iar posturile din cele două compartimente, o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior – vacantă şi o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional debutant – ocupată de Sava Mădălina, rămân în cadrul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri.
– Comp. Ape Pluviale şi Comp. Avizări se desfiinţează iar cele două funcţii publice de execuţie ocupate de Tănase Florentin – consilier grad profesional superior şi Popa Gabriela – consilier grad profesional asistent rămân în cadrul Biroului Cadastru, Fond Locativ, Drumuri.
– Se completează Biroul Cadastru, Fond Locativ, Drumuri cu funcţia contractuală de referent III ocupată de Bogdan Zota.
 
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999.
 
13. Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice care cuprinde: Comp. Iluminat Public, Comp. Documente Secrete se reorganizează şi va cuprinde o funcţie publică de conducere de Şef Serviciu-vacanţă, 4 funcţii publice de execuţie — vacante şi 1 funcţie publică ocupată de Tudorache Constantin.
 
– Comp. Iluminat Public cu funcţia publică de execuţie ocupată de către Chiţu Daniel se desfiinţează în temeiul art. 99 din Legea nr. 188/1 999.
 
– Se înfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior.
 
– Comp. Documente Secrete cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent – vacantă se desfiinţează.
 
– Se înfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent în cadrul serviciului sus menţionat.
 
– Biroul Logistică-Administrativ se desfiinţează.
 
– Comp. Administrare Imobil se desființează iar funcţiile contractuale de execuţie aferente trec în subordinea Direcţiei Servicii Publice;
 
– Comp. Mass-Media şi Comp. Baza Sportivă se desfiinţează.
 
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999.
 
14. Serv. Administrarea Domeniului Public şi Privat cuprinde: Comp. Administrare Şcoli, Comp. Contractări, Comp. Urmărire Contracte, Comp. Garaje şi Parcări, Comp. Comercial şi Transporturi, Comp. Monitorizarea Asociaţiilor de Proprietari, Comp. Adm. Domeniu Public, Comp. Adm. Domeniu Privat, Comp Închirieri, Comp. Sănătate, condus de un şef serv. gr.II, funcţie ocupată de Gradea Lucian, și se va subordona Direcţiei Arhitect Şef.
 
– Comp Administrare Şcoli cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Tudose Despina, Comp. Gontractări cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Diaconiță Dorin, Gomp. Urmărire contracte cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Andrășescu Costel; o funcţie de consilier superior vacantă şi o funcţie contractuală de muncitor calif. 1 ocupată de Panfile Ana Maria, Gomp. Garaje şi Parcări, cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Baraș Vasile Cezar, Comp. Comercial şi Transporturi cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Cruceanu Ducu Mircea, Comp. Monitorizarea Asociaţiilor de Proprietari cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Aconutoaie Ciprian Gabriel, Comp. Adm. Domeniu Public cu două funcţii publice de execuţie ocupate respectiv: Balaban Mihai – consilier grad profesional superior şi Niţă Marian – consilier grad profesional principal; Comp Adm. Domeniu Privat cu o funcţie publică vacanţă de consilier grad profesional asistent, Comp. Închirieri cu două funcţii publice, una vacantă de consilier grad profesional superior şi una de referent III, grad profesional superior ocupată de Radu Titi şi Comp. Sănătate cu o funcţie publică vacanţă de consilier grad profesional asistent vor forma Serv. Administrarea Domeniului Public şi Privat.
 
Funcţia publică vacanţă de consilier principal din cadrul Comp. Adm. Domeniu Privat se desfiinţează.
 
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999
 
15. Biroul Monitorizare Situaţii de Urgenţă care cuprinde Comp. Monitorizare şi Comp. PSI condus de un şef birou gr. II funcţie publică de conducere ocupată de Ifimie Victor va fi format din 4 funcţii publice de execuţie ocupate, respectiv: consilier grad profesional superior ocupată de Niţu Andronache, consilier grad profesional superior ocupată de Dragomir Cornel, referent III grad profesional superior ocupată de Constantin Mihai Liviu, referent de specialitare II grad profesional superior ocupată de Mănăilă Valentin din cadrul Comp. Monitorizare şi 2 funcţii publice de execuţie vacante.
 
Funcţia vacantă de consilier grad profesional principal ce se va transforma în funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior şi funcţia vacantă de consilier grad profesional debutant ce se va transforma în funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior vor rămâne în cadrul Biroului Monitorizare Situaţii de Urgenţă.
 
– Comp. Prevenire Stingere Incendii cu funcţia publică de execuctie de consilier grad profesional superior se desfiinţează.
 
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 18811999.
 
16. Direcţia Generală Economică se reorganizează şi va cuprinde: Serv. Investiţii, Serv. Buget Contabilitate, Comp. Administrare Baza de Date, Birou Achiziţii Publice, Comp. Administrare Reţele, Serv. Venituri şi Executare Silită cu Biroul Urmărire, Încasare, Executare Silită Persoane Fizice, Biroul Urmărire, Încasare, Executare Silită Persoane Juridice şi Comp. Plăți Urmărire Amenzi şi se va numi Direcţia Generală Economică, Investiţii, Achiziţii. Va fi condusă de un Director General – post vacant.
 
a. Serv. Investiţii condus de un şef serv. gr. II, funcţie de conducere ocupată de către Trifan Dan

– Comp. Urmărire Proiecte cu funcţiile publice de execuţie ocupate respectiv: consilier grad profesional superior Garofa Lidia, consilier grad profesional superior Ambrozie Ioan-Ovidiu, consilier grad profesional superior Sobaru Victor şi o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior vacantă, Comp. Monitorizare Reparaţii şi Intervenţii, cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior vacantă, Comp. Parc Auto, cu o funcţie publică de execuţie de referent de specialitate II grad superior Corcioveanu Ionel, Comp. Protecţia Mediului cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior vacanţă, vor forma Serv Investiţii.
 
– Comp. Protecţia Muncii Şcoli se desfiinţează.
 
– Comp. Protecţia Muncii Instituţii cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional principal se va desfiinţa.
 
b. Serv. Buget Contabilitate, condus de un şef serv. gr. II funcţie publică de conducere vacantă va cuprinde:
 
– Comp. Financiar Contabil cu cele trei funcţiile publice de execuţie vacante de consilier grad profesionai superior şi trei funcții publice de execuţie ocupate de: consilier grad profesional asistent Graur Alina, consilier grad profesional superior Țocu Vica şi referent III grad profesional superior Cârcotă Maria.
 
– Comp. Încasări Venituri cu o funcţie de execuţie vacanţă de consilier grad profesional superior.
 
– Comp. Buget, cu o funcţie de execuţie de consilier grad profesional superior Stanislav Luminiţa
 
– Comp. Chirii Concesiuni, cu o funcţie de execuţie de consilier grad profesional asistent Pîrvu Mihaela.
 
– Comp Cheltuieli cu cele trei funcţii publice execuţie ocupate de: Muntean Liliana consilier grad profesional asistent, Militaru Alina consilier grad profesional asistent şi Ivan Mirela consilier grad profesional asistent.
 
– Comp Monitorizare Societăţi, cu o funcţie de execuţie de consilier grad profesional superior Dascălu Ionică, compartimente ce vor forma Serv. Buget Contabilitate.
 
În cadrul Serv. Buget Contabilitate: Comp. Execuţii Venituri funcţia de execuţie vacantă de consilier grad profesional superior se desfiinţează.
 
– Comp. Cheltuieli funcţia de execuţie vacantă de consilier grad profesional asistent se desfiinţează.
 
c. În cadrul Comp. Administrare Baza de Date cu o funcţie publică de execuţie ocupată – Sociu Victoria, consilier grad profesional superior, se înfiinţează funcţia publică de consilier grad profesional superior şi funcţia publică de consilier grad profesional asistent.
 
d. Birou Licitaţii şi Monitorizări Achiziţii cu funcţia de conducere de şef birou – vacantă şi Comp. Licitaţii, cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de Hasan Valeriu Gabriel, Comp. Achiziţii Publice cu o funcţie de execuţie vacantă de consilier juridic grad profesional asistent, Comp. Instituţii şi Servicii cu o funcţie de execuţie vacanţă de consilier grad profesional asistent, vor forma Biroul Achiziţii Publice.
 
– Se mai inițiaza în cadrul acestui birou: o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior şi o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal.
 
– Comp Administrare Reţele va cuprinde 4 funcţii de execuţie : una de consilier grad profesional superior —Tudorache Victor, o funcţie contractuală de execuţie de consilier IA Rusu Cătălin Eduard, o funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior – Bugan Florinel şi se mai infiintează o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal.
 
e. Serv. Registratură, Venituri şi Executare Silită se transformă în Serv. Venituri şi Executare Silită, va fi în subordinea Direcţiei Generală Economică, Investiţii, Achiziţii, condus de un şef Serv. gr. II, funcţie de conducere temporar ocupată şi are în subordine:
 
– Birou Urmărire Încasare Executare Silită Persoane Fizice, condus de un șef birou gr. II, funcţie de conducere şi va fi încadrat cu 12 funcţii publice de execuţie – ocupate
 
– Birou Urmărire Încasare Executare Silită Persoane Juridice condus de un şef birou gr. II funcţie de conducere temporar ocupată, va fi încadrat cu 5 funcţii publice de execuţie din care 3 funcţii publice ocupate: respective Nedelcu Cristina Beatrice, consilier grad profesional superior, Istrate Alina Mirela, consilier grad profesional principal, Dănăilă Mariana, consilier grad profesional principal şi o funcţie publică de execuţie vacantă de consilier grad profesional principal şi o funcţie publică consilier grad profesional superior temporar vacantă.
 
– Se înfiinţează Comp. Plăți Urmărire Amenzi subordonat Serv. Venituri şi Executare Silită prin unirea următoarelor compartimente: Comp. Urmărire Amenzi cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal ocupată de către Neacşu Claudiu Daniel, şi o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupată de Silion Aurelia, Comp Încasări Persoane Fizice cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupată de Munteanu Maricica, Comp Încasări Persoane Juridice, cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupată de Dediu Andra Beatrice.
 
– Comp Încasări Alte Taxe, cu o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupată de Aevoaei Mirel Tatian, Comp. Încasări Arnenzi cu o funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior ocupată de către Vasiliu Cezarina.
 
Se vor înfiinţa 2 funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional debutant.
 
– Comp. Relaţii Publice cu funcţia publică de referent III grad profesional superior ocupată de către Drumov Sorin se desfiinţează, în temeiul art. 99 din Legea nr. 188/1999.
Funcţionarii publici vor fi numiți în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999
 
17. Se înființează Serv. Comunicare şi Registratură care va cuprinde:
 
– Comp. Protocol şi Evenimente cu o funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior ocupată de Tîrziman Florin,
 
– Comp. Registratură Persoane Fizice cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupate de Neacşu Claudia şi funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional debutant ocupată de Jereghi Maricela,
 
– Comp. Registratură Persoane Juridice cu funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior ocupată de către Gainaru Daniela şi funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent ocupată de către Mocanu Valerică.
 
Se înfiinţează funcţia publică de conducere de Şef Serviciu grad II.
 
Se înfiinţează:
– 1 funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior – necesară pentru încadrarea reprezentantului romilor,
– 2 funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional superior,
– 1 funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal,
– 3 funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional asistent.
Funcţionarii publici vor fi numiţi în conformitate cu art. 100 din Legea 188/1999
 
18. Se înfiinţează:
Direcţia Servicii Publice prin transformarea Direcţiei Ecotec şi prin desfiinţarea Biroului Întreţinere Mecanizată cu cele 2 compartimente şi a Biroului Parcuri şi Locuri de Joacă cu cele 3 Compartimente. Direcţia Servicii Publice condusă de un director gr. II funcţie contractuală – vacantă şi va cuprinde:
– Birou Întreţinere Mecanizată condus de un şef birou gr. II şi 19 funcţii contractuale – vacante,
– Birou Întreţinere Manuală condus de un şef birou gr. II şi 30 funcţii contractuale – vacante
– Birou Administrativ condus de un şef birou gr. II şi 17 funcţii contractuale din care 9 funcţii contractuale – ocupate şi 8 funcţii contractuale – vacante.
 

 

Modificările propuse au fost făcute în temeiul art. 100, alin. 1 din Legea 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici.