Funcții noi în structura Aparatului de Specialitate al Primarului

 În vederea asigurării funcționalității administrației publice locale, reducerea cheltuielilor și a eficientizării activității Aparatului de Specialitate al Primarului, vineri, 9 septembrie 2016, UAT Municipiul Tecuci a încheiat un contract în valoare de 25.000 lei cu SC Public Research SRL din București. Obiectul achiziției a constat în „Evaluarea sistemului de control intern managerial a UAT Municipiul Tecuci” iar atribuirea contractului s-a făcut prin SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). 

Ca urmare a acestei evaluări, Aparatul de Specialitate al Primarului a fost încadrat cu 250 de posturi, din care: două funcții de demnitate publică, 17 funcții de conducere, 133 funcții publice de execuție și 98 de funcții contractuale.
Față de structura precedentă a Aparatului de Specialitate al Primarului au fost desființate 11 funcții și au fost înființate 81 de funcții noi după cum urmează:
– Se înfiinţează funcţia contractuală de conducere de Administrator Public;
– În cadrul Comp. Corpul de Control al Primarului se înfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior şi funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional principal.
– La Serviciu Cancelariei – Juridic se va înfiinţa funcţia publică de execuţie de consilier juridic grad profesional asistent. Se vor mai înfiinţa două funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional superior;
– În cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice se înfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional superior și funcţia publică de execuţie de consilier grad profesional asistent;
– În cadrul Comp. Administrare Baza de Date se înfiinţează funcţia publică de consilier grad profesional superior şi funcţia publică de consilier grad profesional asistent;
– La Biroul Licitaţii şi Monitorizări Achiziţii se înființează o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional superior şi o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal.
– În cadrul Comp. Administrare Reţele se înființează o funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal;
– La Serv. Registratură, Venituri şi Executare Silită se vor înfiinţa două funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional debutant.
Se înființează Serv. Comunicare şi Registratură care va cuprinde funcţia publică de conducere de Şef Serviciu grad II. În cadrul acestui Serviciu se înfiinţează:
– 1 funcţie publică de execuţie de referent III grad profesional superior – necesară pentru încadrarea reprezentantului romilor,
– 2 funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional superior,
– 1 funcţie publică de execuţie de consilier grad profesional principal,
– 3 funcţii publice de execuţie de consilier grad profesional asistent;
Se înfiinţează Direcţia Servicii Publice, condusă de un director gr. II – funcţie contractuală vacantă, şi va cuprinde:
– Birou Întreţinere Mecanizată condus de un şef birou gr. II şi 19 funcţii contractuale – vacante,
– Birou Întreţinere Manuală condus de un şef birou gr. II şi 30 funcţii contractuale – vacante

 

– Birou Administrativ condus de un şef birou gr. II şi 17 funcţii contractuale din care 9 funcţii contractuale – ocupate şi 8 funcţii contractuale – vacante.