Interesante lansări de cărţi la Biblioteca „Ştefan Petică” Tecuci

Sâmbătă, 21 ianuarie,  începând cu ora 16, sala Helios a Bibliotecii municipale „Ştefan Petică”, a găzduit simpozionul literar intitulat „Valori perene ale exilului românesc –  Vintilă Horia” , ocazie prin care au fost lansate volumele „Estetica lui Vintilă Horia – descinderi către transdisciplinaritate şi Tinereţea unui poet fost săgetător – Vintilă Horia’’, lucrări realizate de profesorii universitari Mihaela Albu şi Dan Angelescu. 

Manifestarea a fost deschisă de Daniela Grigoraş, directoare a Bibliotecii, care după ce a prezentat scopul acestei activităţi a dat cuvântul moderatorului evenimentului, poetul prof. Dionisie Duma. Acesta începe prin a ura un călduros „La mulţi ani!”, tuturor celor prezenţi aducând în acelaşi timp şi salutul Filialei Iaşi a USR, respectiv a reprezentanţei Tecuci, pe care o conduce cu multă dragoste. În continuare, poetul Duma o prezintă pe prof. univ. dr. Mihaela Albu, un autor deosebit, aceasta fiind profesoară universitară la Craiova, la Facultatea de jurnalism. A fost şi profesoară în SUA, fiind membră onorifică a Academiei Româno-Americane, cu publicări de materiale în diferite ţări ale lumii.
 Ne este prezentat în continuare şi cel de al doilea coautor, prof. dr. Dan Angelescu, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România,  doctor în ştiinţe filologice, colaborator la revista „Lumina lină” care apare în limba română în SUA.
În continuare, a luat cuvântul prof. Theodor Codreanu care începe prin a aminti de premiul obţinut recent la Suceava de Teodor Damian, pentru lucrarea „Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu’’. Revenind la tema zilei, profesorul Codreanu spune despre volumul „Estetica lui Vintilă Horia” că l-a citit cu pixul în mână, subliniind fiecare rând. Cartea a apărut la o editură din Craiova şi urmăreşte principalele evenimente din viaţa lui Vintilă Horia, începând de la frageda vârstă de opt luni, alungat pentru început în Moldova şi apoi fiind nevoit să părăsească ţară. Ni se aminteşte şi de aprecierile primite de Vintilă Horia de la o fostă studentă spaniolă, vorbitorul oprindu-se şi la importantul premiu „Concour” acordat de guvernul francez, un premiu cât se poate de important, fiind numit apoi Cetăţean de Onoare al oraşului Segarcea, pentru că apoi acest titlu să-i fie retras. Se arată că la noi marile valori au fost nevoite să accepte acest fel de tratament, amintindu-se de Eminescu, Brâncuși, Creangă, Emil Cioran, Eugen Ionescu şi alţii.
 Profesorul Codreanu face şi o interesantă paralelă între poeţii Lucian Blaga şi Eugen Barbu, legând poezia de matematică, spunând că geometria şi poezia se întâlnesc mereu într-un loc luminos. Oricum, Vintilă Horia rămâne o mare valoare a literaturii române, fiind aduse în continuare numele marilor Mircea Vulcănescu sau Mircea Eliade care au crezut mereu în viitorul ţării noastre. În concluzie, vorbitorul îi felicită pe cei doi autori pentru aceste realizări.
Profesorul Vasile Ghica începe prin a aduce mulţumiri celor două mari personalităţi prezente la acest eveniment: prof. univ. Nicoleta Călina Presură şi prof. Liliana Tulică, care menţin vie imaginea celor doi mari poeţi, Ştefan Petică şi Ovid Caledoniu, prima în calitate de strănepoată iar a doua ca fiică. Vorbind în continuare de Vintilă Horia, prof. Ghica aminteşte de anul 1960 când a avut loc retragerea premiului dar şi de perioada anilor 1964-1970 pe care o consideră perioada de relaxare. „Vintilă Horia, continuă profesorul Ghica, este singurul român nominalizat cu un aşa premiul literar valoros”. Ne vorbeşte în continuare şi de perioada când la conducerea Ministerului Învăţământului era Mircea Maliţa şi contribuţia acestuia la dezvoltarea culturii. Profesorul Ghica încheie cu regretul că noi, românii nu ştim să ne preţuim valorile.
 Prof. Ionel Necula ne vorbeşte şi dânsul de cele două noi lucrări, considerându-le foarte importante pentru cultura noastră.
Poetul gălăţean Sterian Vicol vorbeşte despre activitatea poetică a lui Vintilă Horia care a debutat ca poet în 1936 dar şi de romanul acestuia apărut în anul 1942. Amintește şi de revista „Meşterul Manole” care a apărut timp de aproape patru ani şi în care publicau şi poeţi din alte ţări.
Prof. Lina Codreanu ne-a prezentat o nouă lucrare a prof. Mihaela Albu iar prof. Constantin Oancă  a spus despre Vintilă Horia că „avea stofă de martir”.

Luând cuvântul, profesoara Mihaela Albu aminteşte faptul că în anul 2015, la sărbătorirea centenarului Vintilă Horia, la Craiova a fost organizat un Festival cu materiale despre acesta iar un simpozion asemănător a avut loc şi în Spania.
Profesorul Dan Angelescu  începe prin a ne spune că prin aceste lucrări s-a dorit să se arate adevărată valoare a eseistului şi romancierului Vintilă Horia, completate de marea lui calitate de gânditor.

 

În final, profesoara Tulică a venit în faţa invitaţilor prezentând noi documente de valoare în completarea celor ştiute sau neştiute despre tatăl dânsei, poetul tecucean Ovid Caledoniu.

 

 
Autor: Iancu Aizic