Ședinţă de lucru a Cenaclului literar „Calistrat Hogaş” Tecuci

 Joi, 26 ianuarie, sala „Alexandru Mironescu” a  Casei de cultură din Tecuci a găzduit o nouă şedinţă de lucru a cenaclului.
Ca de obicei, şedinţa a fost deschisă de preşedintele cenaclului, prof. Constantin Oancă, acesta anunţând că  vor fi ascultate câteva dintre poeziile poetului tecucean Cătălin Dumitrescu, lucrări care fac parte dintr-un viitor volum al acestuia. Poetul Cătălin Dumitrescu a lecturat poeziile „Staţie”, „Dor magic”, „Oraşul de nisip”, „Îndepărtare” și altele.
 După ce a făcut o scurtă caracterizare a poeziilor prezentate, prof. Oancă a invitat membrii cenaclului să analizeze poeziile audiate.

 

Pentru început a luat cuvântul prof. Eleonora Stamate care a spus că a mai ascultat din poeziile poetului Dumitrescu cu mulţi ani în urmă, descoperind în ele, atunci, mult balast. Acum, autorul de azi, a reuşit să îndepărteze multe din neconcordanţele poetice, având la această oră, poezii mult mai reuşite, mai curate.

 

 Jurnalistul Tănase Dănăilă remarcă la tânărul poet, tema iubirii, dă exemplu versurile „Îmi scot sufletul în palmă / Din dreptul inimii, să ţi-l ofer” şi încheie prin a afirma că poetul are ceva de spus prin poeziile lui.

 

 
Poetul Adrian Răcaru spune printre altele „În poezie trebuie urmărit impactul pe care doreşti să îl prezinţi’’.
 Prof. scriitor Viorel Şerban, referindu-se la viitoarea apariţie de carte anunţată de poet, subliniază: „O carte de poezie trebuie să aibă o adevărată esenţă”. Ne spune în continuare că îl cunoaşte pe autorul de azi de peste 15 ani. Atunci scria o poezie cu adevărat de începător. Acum el se află pe un drum bun. Recomandă totuşi poetului să renunţe la sumedenia de gerunzii folosite. Autorul are multe metafore reuşite, chiar surprinzătoare şi pentru ce a reuşit până acum îl felicită şi îi urează mult succes în continuare.

 

Poetul pictor Mircea Cojocaru este de acord că autorul a dat dovadă de o frumoasă sensibilitate poetică.

 

 
 Prof. Oancă remarcă faptul că în poeziile ascultate „nisipul” este mereu prezent, la fel cum prezent este şi sentimentul dragostei, oprindu-se la versurile „Scurgerea clepsidrei e un tren / Șuierând în depărtare / Ca o umbră de argint”. „Autorul a reuşit să îndepărteze, cum s-a mai spus, multe dintre neconcordanţele poetice, lucru care a dus la poezii mult mai reuşite”, spune prof. Constantin Oancă.  Totodată apreciază la poet descrierile şi referirile la timp, subliniind faptul că  poetul poate opri şi timpul în loc. Apreciază metaforele folosite de poet, încheiind prin a spune: „Îl stimez pe poetul de azi care ne-a prezentat aceste poezii și îl felicit călduros!”.

 

Prezent la această şedinţă de cenaclu, prof. Aurel Scarlat, iubitor şi creator de epigrame, îl apreciază şi pe poetul Cătălin Dumitrescu, dându-i totuşi acestuia câteva sfaturi foarte importante, legate de poezie.

 

 
 La această şedinţă au fost prezente şi trei eleve de la Colegiul Spiru Haret. Ruxandra Boica, una dintre eleve, apreciază căldura poeziilor audiate și frumuseţea metaforelor.

 

Prof. Oancă ne prezintă o altă elevă de la CNSH, Ionela Luiza Bejan, îndrăgostită de literarură şi care, acum, lucrează sub atentă supraveghere şi îndrumare la o interesantă carte care va apare în curând. Cea de a treia elevă prezentă la această şedinţă, Mădălina Huzum, spune referitor la poeziile audiate: „poezia te transpune în altă lume, mişcătoare şi visătoare”.

 

 Poetul Cătălin Dumitrescu ne spune că a iubit întotdeauna poezia, dar cunoştinţă cu cenaclul a făcut abia în anul 2004: „De atunci, continui să scriu. Mulţumesc tuturor colegilor pentru aprecieri şi, mai ales, pentru sfaturile date”.

 

La şedinţă, au mai participat poetul Mişu Ștefăniu şi prof. Săndel Stamate. În final s-au mai discutat unele probleme organizatorice, pentru bunul mers al cenaclului.

 

Din motive de sănătate, preşedintele onorific al cenaclului, prof. poet Dionisie Duma, nu a putut participa la această şedinţă dar a transmis salutul către toţi membrii prezenţi.

 

Autor: Iancu Aizic