Asistența Socială informează

ecbd2-asistenta2bsociala2btecuci Prin prezenta venim cu precizări privind Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 privind Procedura de Monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Conform acestui act normativ monitorizarea copiilor aflaţi în această situaţie revine Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci.

În acest sens SPLAS Tecuci a solicitat unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Tecuci informaţii referitoare la copiii aflaţi în următoarele situaţii:

– copii cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

– copii cu părintele unic susţinător sau cu unul dintre părinţi plecat la muncă în străinătate;

– copii care revin în ţară după cel puţin un an  petrecut peste graniţe alături de părinţi.

Având în vedere reglementările legislative cu privire la minorii ai căror părinţi   sunt plecaţi la muncă în străinătate, reprezentanţi ai Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci fac vizite la domiciliul acestora pentru a verifica dacă sunt respectate prevederile art. 104-105 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare.

Conform acestora, părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate au obligaţia de a notifica acestă intenţie Serviciului de Asistenţă Socială cu minim 40 de zile înainte de a părăsi ţara. De asemenea, va trebui desemnată, de către instanţa de tutelă, o persoană care se va ocupa de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor de la domiciliu.

Aceste demersuri au în vedere:

– conştientizarea de către părinţi  a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate;

– informarea părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate.

Director,

Manole Mariana

You cannot copy content of this page