Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

b3c90-consiliul2blocal2btecuci Alte trei proiecte au fost introduse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci;

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării art. 1 alin 2 din H.C.L. nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64 din 23.08.2016.

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Societatea Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci.