Primarul contrazice realitatea

Aceasta este una dintre declarațiile primarului Hurdubae la ședința C.L. din 10 martie 2017 referitoare la Creșterea performanței energetice a blocurilor prin lucrări realizate cu fonduri europene:

Informare Tecuci „Am luat hotărârea să facem dezbatere publică în sala Studio cu reprezentanții asociațiilor de proprietari cărora nu le-a explicat nimeni ce înseamnă această eficiență energetică. Acei oameni, când au auzit de partea financiară care le revine, au fost în unanimitate împotrivă, deci nu s-a luat absolut deloc legătura cu oamenii”. 

Prin această declarație sunt contrazise faptele. În data de 2 iunie 2016 în sala de ședințe a U.A.T. Tecuci a avut loc o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de locatari, iar amănunte despre această dezbatere au fost publicate la momentul respectiv pe site-ul tecuceanul.ro .

Articolul a fost următorul:

 

„Creșterea performanței energetice a blocurilor prin lucrări realizate cu fonduri europene 

 

UAT Tecuci (1) Joi,  2 iunie 2016, ora 14, la sediul  U.A.T. Municipiul Tecuci a avut loc prezentarea privind Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

UAT Tecuci (3) La această expunere au fost invitați să participe președinții/ administratorii de la Asociațiile de proprietari ale blocurilor pentru care se vor depune în prima etapă cereri de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, din partea U.A.T. Municipiul Tecuci.

S-a discutat despre creșterea eficienței energetice a blocurilor din municipiul Tecuci, despre Bugetul alocat pentru perioada 2014-2020 în regiunea Sud-Est, care este de 54,13 milioane euro, și despre Cuantumul cofinanțării.

UAT Tecuci (5) Au fost luate în discuție aspecte privind eligibilitatea clădirilor care pot beneficia de acest proiect iar acestea sunt: blocul este construit în baza unor proiecte realizate în perioada 1950-1990; regimul minim de înălțime al blocului este P+2 (conform documentației tehnice); blocul de locuințe expertizat tehnic nu este încadrat în clasa I de risc seismic.

S-au prezentat lucrările care se vor executa pentru creșterea eficienței energetice, situațiile particulare care apar și aspecte privind împărțirea costurilor la finalul lucrărilor.

UAT Tecuci (2) În partea a doua a întâlnirii, reprezentanții asociațiilor de proprietari au primit înștiințarea în mod oficial alături de documentele anexe, respectiv draftul Contractului de mandat, draftul Hotărârii pe care trebuie s-o adopte Asociația de locatari și Draftul listei proprietarilor din imobilul respectiv.

Ultima parte a întâlnirii a fost rezervată întrebărilor și neclarităților, la care au răspuns din partea U.A.T. Municipiul Tecuci consilier Miron Cosmin, șef  Serviciu Fonduri Europene, și dl. Marius Băițelu din partea proiectantului Program Termosistem.

UAT Tecuci (4) „Unitățile Administrativ Teritoriale pot acorda ajutoare de natură socială în cazul următoarelor categorii de proprietari, persoane fizice, care dețin apartamente cu destinație locuință sau sedii sociale de firmă care nu desfășoară activitate economică, în limita fondurilor aprobate anual, cu această destinație, în bugetele locale. Sunt menționate persoanele cu handicap sau persoanele cu handicap aflate în întreținere, persoane singure sau familii care în ultimele trei luni, anterior efectuării anchetei sociale, au realizat venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie, veteranii de război, soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora, pensionarii a căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie. Pentru aceste categorii de proprietari cota de participare obligatorie nu poate fi mai mică de 3,5%  din valoarea cheltuielilor aferente, iar diferența poate fi suportată de U.A.T.” a precizat șef Serviciu Fonduri Europene, consilier Cosmin Miron, citând din Ghidul solicitantului.

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor respectiv reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea cât și îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității.”