Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Consilierii locali s-au întrunit în prima ședință Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  27 aprilie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri și modificarea Programului de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2017.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 Cap. 2 art. 1.6, abrogarea art. 2 pct. 2 din Cap. 3 – Anexa nr. 4, abrogarea pct. XVI din Anexa nr. 2 și abrogarea pct. 1 – nr. 5 din Anexa nr. 3din H.C.L. Tecuci nr. 169 din 29 decembrie 2016 care reglementează stabilirea  impozitelor și taxelor  locale pentru anul  fiscal  2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Tecuci, Județul Galați”.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile organizat în data de 29 martie 2017 și eliberarea atestatelor.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii activităților Serviciului Public de Salubritate aprobat prin H.C.L. nr. 118/2013.

6.Informări, Interpelări, Petiții:

– Informare privind situația Contractului de Concesiune a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Tecuci.

– Informarea înregistrată la Consiliul Local Tecuci cu nr. 132 din 20 aprilie 2017 la Societatea „Ecoprest Tec S.R.L.” Tecuci.