Şedinţă de îndată a Consiliului Local

7274e-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 19 iunie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul public al statului.

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri situate în str. Cuza Vodă 104A din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil (teren) situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul privat al municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului preliminar privind închiderea procedurii de lichidare și radierea Societății Piețe – Zone Verzi S.A. Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are calitatea de acționar unic.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și a anexei nr. 3 a Programului de activități culturale a Municipiului Tecuci, aferente anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 63/31.03.2017.