Alt concurs de angajare la Primăria Tecuci

6e67a-concurs U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada 24 iulie 2017, ora 10 – proba scrisă şi 26 iulie 2017, ora 10 – interviul, în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante în structura organizatorică a UA T Municipiul Tecuci, respectiv:

– 1 funcţie publică de conducere de Şef Birou Fonduri Europene;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier I, grad profesional debutant, Birou Fonduri Europene;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional debutant, Comp. Plăţi, Urmărire amenzi – Serv. Venituri şi Executare Silită.

Dosarele de înscriere în concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Ia Comp. Resurse Umane, SSM din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Comp. Gestiunea Resurselor Umane şi a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.