Concurs pentru 9 funcţii la Poliţia Locală

Locuri de muncă vacante în 7 iulie Poliţia Locală a Municipiului Tecuci organizează în perioada 18 – 23 august 2017 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante existente în structura organizatorică a instituţiei, respectiv:

– Poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant – Comp. Dispecerat – 4 posturi;

– Poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant – Comp. Ordine publică – 1 post;

– Poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant – Comp. Intervenţii rapide – 1 post;

– Poliţist local, clasa a III-a, grad profesional debutant – Comp. Circulaţie – 2 posturi;

– Referent, clasa a III-a, grad profesional superior – Comp. Financiar contabil – 1 post.

Concurs Tecuci

Bibliografie

Pentru funcţia de referent

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale;
 5. Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii;
 6. Legea nr. 98/2016 – privind achiziţiile publice.

Pentru funcţiile de poliţişti locali

1.Legea nr.188/1999, (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 2. Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcţionare al Poliţiei Locale;
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice.