Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

7274e-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 24 iulie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare caiet de sarcini, în vederea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci, județul Galați, Etapa I”.