Fii offline pentru… „prietenii” virtuali!

Campanie Politie (3) În perioada septembrie – decembrie 2017, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi şi Organizaţia „Tinerii şi Viitorul” derulează campania «Fii OFFLINE pentru… „prietenii” virtuali!», având drept scop creşterea nivelului de informare cu privire la factorii de risc şi mecanismele de victimizare a copiilor în mediul virtual.            

Lumea virtuală este deja bine integrată în realitatea cotidiană a copiilor şi tinerilor. Dincolo de capacitatea deosebită de a utiliza tehnologia digitală, se observă însă o tendinţă de ignorare de către aceştia a riscurilor pe care utilizarea Internetului le presupune: hărţuire şi ameninţare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau având conţinut „dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor către diverse comportamente riscante, etc.

Adulţii trebuie să conştientizeze faptul că, sub masca anonimatului pe care Internetul îl oferă, încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online; agresorii cibernetici sunt foarte abili în a identifica „semnele” de vulnerabilitate şi a construi relaţii apropiate cu potenţialele victime prin atenţie sporită, bunătate, schimburi de muzică, cunoaşterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme ale acestuia.

Campanie Politie (2) Pentru poliţişti, siguranţa celor mici nu mai înseamnă doar siguranţa pe stradă, la şcoală sau la locul de joacă, ci presupune tot mai multe demersuri de informare cu privire la pericolele lumii virtuale.

Campania vizează atât informarea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la aceste aspecte, cât şi implicarea copiilor şi tinerilor în activităţi educativ-preventive pe tema abordată.

Cum orice acţiune preventivă în acest domeniu trebuie să aibă ca punct de plecare identificarea obiceiurilor de utilizare a serviciilor de Internet de către subiecţi, prima activitate a campaniei a urmărit tocmai acest lucru; elevi din patru unităţi şcolare din municipiul Galaţi prezenţi alături de voluntari şi cadre didactice au discutat cu poliţiştii despre timpul petrecut zilnic în lumea virtuală, activităţile desfăşurate online, dar şi despre factorii de risc şi modalităţile de prevenire a victimizării.

Campanie Politie (1) Mai mici sau mai mari, toţi copiii au ajutat la conturarea portretului „prietenului” virtual faţă de care trebuie să manifestăm prudenţă şi la identificarea soluţiilor concrete pentru problemele pe care le putem întâmpina atunci când relaţionăm online.

Campania va continua cu sesiuni de informare ale părinţilor şi cadrelor didactice, dar şi cu activităţi desfăşurate în unităţile şcolare din care provin participanţii, susţinute de către poliţişti şi elevi, urmând a se încheia în data de 5 decembrie, odată cu celebrarea Zilei Internaţionale a Voluntarilor.

 

IPJ Galați

You cannot copy content of this page