Şcoala în siguranță: Poliţistul de prevenire

Polițiștii au desfășurat activități de informare în unitățile de învățământ gălățene

Campanie Politie Cu această ocazie elevii au aflat: Cine este polițistul de prevenire?

Acesta este prietenul copiilor, pe care, cel mai adesea, elevii îl întâlnesc în școli, licee, centre de plasament, unde acesta, în colaborare cu cadrele didactice, desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

– întâlniri cu elevii, în scopul identificării problemelor cu care se confruntă aceştia, prezentării unor teme cu caracter educativ – preventiv şi analizării unor cazuri concrete în care elevii au fost în situații neplăcute.

Temele prezentate se referă la problematici precum: prevenirea eşecului şi abandonului şcolar, prevenirea faptelor antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ, prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice, corectarea unor comportamente antisociale, siguranța în mediul on-line.

– distribuirea de materiale de susţinere (pliante, broşuri, afişe) şi prezentarea unor filme educative în cadrul activităţilor desfăşurate;

– întâlniri interactive şi dezbateri cu părinţi şi cadre didactice, care au ca scop identificarea cauzelor care determină implicarea minorilor în acte de violenţă şi identificarea unor soluţii de prevenire a unor astfel de situaţii.

Atribuțiile polițistului de proximitate

  1. Relaționează cu factorii de conducere ai unităților de învățământ pentru acordarea de sprijin de specialitate în vederea menținerii unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitare;
  2. Participă la ședințele cu părinții, atunci când este invitat sau ori de câte ori situația o impune;
  3. Împreună cu conducerile unităților de învățământ preuniversitar, stabilește măsuri comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
  4. Identifică şi consiliază elevii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării.