Voluntar pentru serviciul militar în rezervă

voluntariatMinisterul Apărării Naţionale, prin Centrul militar judeţean Galaţi, desfăşoară în perioada 09.10 – 20.10.2017 recrutarea candidaţilor care doresc să devină soldat sau gradat rezervist voluntar. Candidaţii, cetăţeni români, pot fi bărbaţi sau femei, cu domiciliul în judeţul Galaţi, cu pregătire militară (rezervişti) sau fără pregătire militară, absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu şi care să nu fi împlinit vârsta de 51 ani înainte de data de 30.11.2017.

Această activitate se va desfăşura, în perioada mai sus menţionată, la sediul Centrului militar judeţean Galaţi, situat în municipiul Galaţi, str. Domnească, nr. 92, zilnic, de luni până vineri, între 08.00-16.00.

Informaţii suplimentare privind statutul rezervistului voluntar (îndatoriri, drepturi, recrutare, selecţie şi formare) pot fi găsite în Legea 270/2015, privind Statutul rezerviştilor voluntari şi în Ordinului M 25/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în M.Ap.N. a prevederilor Legii nr. 270/2015.

Personalul Centrului militar judeţean Galaţi vă stă la dispoziţie, pentru consiliere, la sediul centrului militar sau la telefoanele 0236.413.163 şi 0236.497.031.