Festival Internaţional al Aforismului la „Hogaș”

 

Vineri, 6 octombrie 2017, Echipa de Proiect a „Festivalului Internaţional al Aforismului pentru românii de pretutindeni” a poposit şi în colegiul nostru.

Maeştri ai aforismului conduşi la Tecuci de celebrul scriitor Vasile Ghica au fost întâmpinaţi cu timiditate şi emoţie la Centrul de Cercetare şi Documentare (C.D.I.) al colegiului, de elevii cei mai talentaţi, coordonaţi de profesorii: Olaru Corina, Branişte Dorina şi Trofin Veronica.

Elevii au prezentat onoraţilor scriitori un colaj de activităţi de o înalta ţinută literară şi ştiinţifică. Grupaţi pe ateliere de lucru, au dovedit abilităţi remarcabile în procesul complex al decodării aforismelor, deşi această specie literară nu a fost niciodată cuprinsă în programa de studiu a limbii şi literaturii române.

Folosind inteligenţele lui Gardner, aceştia au lucrat la o interpretare tematică a aforismelor. Echipa condusă cu abilitate şi talent de prof. Olaru Corina, formată din elevi ai claselor de Ştiinţe ale naturii şi Jurnalism au valorificat inteligenţele interpersonale şi lingvistice într-o manieră modernă – DEBATE – comentând „în oglindă” câte un aforism, evidenţiind  cu argumente „pro” şi „contra” tema iubirii şi a cunoaşterii, reflectată în aforismele scriitorului Vasile Ghica. Elevii au fost încadraţi de scriitor la categoria „excelenţă” prin profunzimea ideilor reliefate şi prin comentariul propriu. 

 

Un interes deosebit a suscitat expoziţia intitulată „Evantaie Literare” realizată de elevii clasei a IX a F, sub îndrumarea prof. Veronica Trofin, care au prezentat o paletă diversă de aforisme cu teme oglindite în desene originale, traduse în limbile engleză şi franceză, activitate ce i-a trezit curiozitatea d-lui Naji  Naaman, acesta promiţându-le elevilor editarea în Liban a unei Antologii de aforisme, ce va include, implicit, desenele lor, traduse în cinci limbi străine şi oferită în dar sub egida „cultură gratis” la a doua ediţie a Festivalului.

Activitatea de la Hogaş a debutat cu un material complet în P.P.T. susţinut de eleva Popa Roxana de la clasa a X-a C ,sub îndrumarea atentă şi bine documentată a prof. Branişte Dorina. Eleva a trecut în revistă un material bine structurat privind istoria aforismului, definiţie, reprezentanţi ai acestuia în literatura română şi universală.

Prezentarea a fost însoţită de ilustraţii  reprezentative ale aforiștilor din antichitate până în zilele noastre pe un fond muzical adecvat.

Întreaga catedră de limba şi literatura română de la C.N.C.H precum şi iluştrii invitaţi  au apreciat activităţile elevilor şi dorim să le aducem mulţumiri d-lor directori Cătălin Filimon şi dir. adj. Oana Marin, care prin participare şi implicare au asigurat cadrul organizatoric, festiv şi solemn, de o înaltă acurateţe profesională şi pedagogică.

 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci