Alte șase posturi scoase la concurs de Primărie

concursUAT Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada 03.11.2017, ora 10, proba scrisă și  07.11.2017 ora 10 interviul, în vederea ocupării posturilor contractuale vacante pe durată determinată, în cadrul proiectului „Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu Tecuci”.

Posturile sunt următoarele:

-1 post Expert Egalitate de Șanse

-1 post Expert Dezvoltare Durabilă

-2 posturi Experți Implementare și Monitorizare

-1 post Expert PR

-1 post Expert Recrutare Grup Țintă

Condiţii specifice pentru postul vacant de Expert Egalitate de șanse:

– studii superioare finalizate;

– experiență generală în muncă de minim 4 ani;

– experiență specifică de lucru în domeniul resurselor/incluziunii  sociale/egalității de șanse de minim 2 ani;

– limba engleză nivel minim A2;

Condiţii specifice pentru postul vacant de Expert Dezvoltare Durabilă:

– studii superioare de scurtă durată;

– experiența generală în muncă de minim 5 ani;

– experiența specifică în evaluarea impactului social și de mediu de minim 2 ani;

– limba engleză – nivel minim B 1.

Condiţii specifice pentru postul vacant de Expert implimentare și monitorizare:

– studii superioare finalizate;

– experiența specifică în coordonarea de activități și cunoașterea mecanismului de implimentare a proiectelor finanțate din fonduri europene de minim 1 an;

– experiența generală în muncă de minim 5 ani;

– limba engleză nivel minim A2.

Condiții specifice pentru postul vacant de Expert PR:

– studii superioare finalizate

– experiența specifică de minim 1 an,

– limba engleză nivel minim B1.

Condiţii specifice pentru postul vacant de Expert Recrutare Grup Țintă:

– studii superioare finalizate;

– experiență generală în muncă de minim 3 ani;

– experiență specifică în domeniul resurselor umane sau activități sociale de minim 1 an;

– limba engleză nivel minim A1.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 12.10.2017-25.10.2017 până la orele 15 la sediul UAT Municipiul Tecuci.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci, persoana de contact Arhip Rodica ori la telefon 0372.364.111.