Admitere în unitățile de învățământ pentru Jandarmi

Jandarmi Ai până în 27 ani şi vrei să faci parte dintr-un corp de elită, vrei să avansezi în ierarhia militară, vrei să fii alături de cei aflaţi la nevoi sau să-ţi faci datoria faţă de ţară şi cetăţeni? Te aşteptăm alături de noi, în Jandarmeria Română!

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi recrutează candidaţi pentru școlile postliceale din Ministerul Afacerilor Interne – Arma Jandarmi, Jandarmeriei   Române fiindu-i   aprobate în vederea scoaterii la concurs următoarele locuri în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.:

 1. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități);
 2. Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri  pentru alte minorităţi).

Locurile prevăzute sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii specifice:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru  candidații  pe  locurile  destinate  formării   inițiale  a   personalului  militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;
 13. să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 14. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor   liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Documentele constitutive ale dosarului de candidat în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ postliceal, sesiunea ianuarie 2018, se obţin de la sediul Jandarmeriei Galaţi.

Relaţii suplimentare la numerele de telefon: 0236.334.161 sau 0236.334.152, interior 24535 sau 24407, de luni până vineri, între orele 8 – 16.

Tematica şi bibliografia precum și etapele de desfăşurare a probelor de concurs pentru concursul de admitere se postează pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

 

IJJ Galați