Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat de Primărie

d60df-primaria-tecuci În urma procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi Ia concursul organizat în vederea ocupării a şase posturi – funcţii contractuale de execuţie vacante pe durată determinată, în cadrul proiectului „Şansa T”, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Concurs Primaria Tecuci

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 3 noiembrie 2017, ora 10, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare. Afişat astăzi, 26 octombrie 2017.