Lansare de carte a scriitorului Petre Rău în cadrul Cenaclului literar

Lansare carte Tecuci (1) Joi, 9 noiembrie 2017, sala Studio a Casei de cultură a municipiului Tecuci, a găzduit o nouă ședință de lucru a Cenaclului literar „Calistrat Hogaș”.

Manifestarea a fost deschisă de poetul Dan Vîță, referent al casei de cultură, președinte al cenaclului și moderator al acestor frumoase evenimente literare. Acesta începe prin a-și manifesta bucuria că era o vreme neprielnică, dar în sală s-au strâns destui membri ai cenaclului dar și invitați speciali, dornici să participe la acest eveniment.

Lansare carte Tecuci (7) A fost lansarea noii cărți a scriitorului tecucean-gălățean Petre Rău, carte intitulată  „Născut în zodia Nicorești”, lucrare apărută la Editura InfoRapArt în anul 2017.

„Țin să vă mulțumesc, pentru că ați ales să participați la acest eveniment, atât în numele meu, al autorului și al colegilor mei din Casa de cultură. Lansăm acum un nou volum pe care autorul îl consideră a fi o istoriografie romanțată a comunei Nicorești, pe care eu o consider a fi foarte complexă” a spus Dan Vîță.

Lansare carte Tecuci (4) În continuare, a luat cuvântul scriitorul Tănase Dănăilă pentru a face o prezentare bibliografică a cărții. Acesta începe prin a arata că autorul este foarte bine cunoscut în arealul tecucean ca om, scriitor, matematician, mentor și editor. Are peste 22 de lucrări apărute și se pare că nu toate au fost inventariate.

Autorul este cunoscut ca scriitor de romane, de aforisme, poet și eseist. Cărțile lui sunt de substanță, profunde și atent lucrate. A realizat lucrări de adevărat realism cum ar fi cartea despre tragedia vasului „Mogoșoaia” din anul 1989. Are și cărți de istorie literară, eseuri și poezie realizând și demonstrând o strânsă legătură între gândire, sentimentalism și inteligență.

Lansare carte Tecuci (3) Vorbitorul arată că i-a mai prefațat lucrarea „Evanghelia după potop” și  spune că autorul de azi este și un recunoscut cercetător în matematică, editor de carte cu probleme de matematică scrisă chiar în versuri.

Când spunem de dânsul că este și mentor ne gândim, în special la descoperirea talentatei poete Denisa Lepădatu, posesoare de mari premii în țară și peste hotare: „Cartea de față a scriitorului Petre Rău, dă dovadă de un puternic conținut uman, cu totul și cu totul special. Să nu uităm faptul că autorul conduce cu mult profesionalism și revista Boema”.

Lansare carte Tecuci (6) Încheie frumoasa expunere citind din poezia „Eu și Dumnezeu”, arătând în final că autorul este oricând, binevenit în mijlocul nostru.

Revenit la microfon, poetul Vîță reamintește publicului că autorul este un apreciat informatician, realizând și interesante programe de șah dar și un program de compus poezie.

 

Lansare carte Tecuci (5) Este invitat în continuare să ia cuvântul prof. Ștefan Andronache, realizatorul ultimei coperți a cărții, dar și un adevărat îndrumător și sfătuitor al autorului. Acesta începe prin a ne spune că l-a cunoscut pe autorul de azi cu mai mult timp în urmă, la o lansare de carte și de atunci au devenit prieteni apropiați. Lucrarea de față, continuă prof. Andronache, este o monografie reușită și cu adevărat la obiect și pe care, personal, o consider o monografie cu tente occidentale.

Lansare carte Tecuci (8) Autorul ne dă acum una din cele mai bune cărți de descriere a localităților din comuna Nicorești, carte care nu conține greșeli dar abordând toată suita de subiecte. Astfel de lucrări monografice ale comunei Nicorești au mai încercat scriitorul Al. Papadopol Calimah, Ștefan Gheorghiu, scriitorul Gabriel Drăgan sau prof. Vasile C. Popa, adevăratul mentor al regretatului poet N. Labiș. Acum, vedem cum scriitorul Petre Rău, se alătură cu mult succes, acestora.

Lansare carte Tecuci (9) Din cuprinsul lucrării, urmărim cum autorul explică originea numelui comunei, descriind cele zece sate componente, analizând populația acestora dar vorbind și de activitatea comercială de aici din sec. XIX, cu negustori venind de la Brașov, Galați, Iași și chiar de peste hotare. Se vorbește și de agricultura locală dar mai ales, despre viticultura, ramură de bază în această zonă.

Se oprește la cultura locală, la școlile din această zonă care au dat mari personalități în diferite domenii. Găsim și pagini dedicate Primului Război Mondial, dar și războiului de Independență din 1877. Scriitorul se oprește și asupra obiectivelor turistice din zonă, având și un dicționar al personalităților din satele comunei Nicorești.

Lansare carte Tecuci (14) „Numim aici doar o parte din artiștii plastici cum ar fi Ștefan Sevastre, prof. la Liceul de Arte din Brașov, pictor Ștefan Buțurcă, poetul-pictor Mircea Cojocaru și alții.”

Se oprește și la poetul, scriitorul, jurnalistul și dramaturgul Aurel Brumă, a cărui activitate se confundă cu Radio Iași și nu în ultimul rând la prof. V.G. Popa. Lucrarea de față se încheie prin capitolul „Cuvântul scriitorilor”, unde mai mulți scriitori oferă fragmente din lucrările lor dedicate acestei minunate zone, remarcate fiind intervențiile scriitorului Aurel Brumă cu inconfundabilile interviuri cu mari personalități ieșene.

Lansare carte Tecuci (12) Prof. Andronache apreciază galeria de mari personalități care apar în acest  capitol, remarcați în diferite ramuri de activitate arătând în încheiere că Nicoreștiul beneficiază de documente de mare valoare istorică iar autorul, dovedește și prin această lucrare, excesul de afectivitate, adorând propria comună. Aici, continuă profesorul Andronache, autorul își găsește liniștea mirifică și de aceea, revine cu foarte mare plăcere în acest loc.

A urmat la cuvânt ing. Gheorghe Grădinaru, consiler cultural al comunei Nicorești, cel care a oferit tot sprijinul autorului pentru această frumoasă realizare.  Începe prin a-și manifesta bucuria pentru această  realizare literară, o lucrare care a reușit să scoată la iveală lucruri care de peste 50 de ani stau în umbră: „Acum, Nicoreștiul își revendică demnitatea și onoarea pe care o merită pe deplin”.

Lansare carte Tecuci (2) Revenit la microfon, poetul Vîță îl întreabă  pe autor dacă această lucrare poate fi interpretată și socotită un roman de dragoste, autorul răspunzând că acesta poate fi un roman de dragoste față de locurile natale, pentru ca toți să știe, ce înseamnă pentru el Nicoreștiul.

Autorul Petre Rău continuă prin a mulțumi tuturor celor ce sunt prezenți în sală, celor ce l-au ajutat să realizeze această carte care totuși, a însemnat foarte multă documentare, sistematizare, fiind recunoscut ca un priceput documentarist, lucru care la ajutat enorm.

Lansare carte Tecuci (11) „Dacă totuși trebuie să vorbesc de adevăratul meu model, trebuie să încep prin a vă spune că, indiscutabil, modelul meu a fost prof. Ștefan Andronache. Pe acesta l-am cunoscut când eram elev la Liceul Spiru Haret din Tecuci, el fiind pentru mine un adevărat reper. Era atunci director la biblioteca municipală iar eu, eram foarte interesat de diferite documente. Tot la bibliotecă, funcționa atunci și cenaclul literar care era condus de prof. Doru Scărlătescu iar eu am început să frecventez acest cenaclu. Prof. Andronache a fost pentru mine, în permanență, o mare valoare în cultura tecuceană. Îmi amintesc și faptul că în urmă cu mulți ani, ascultăm la Radio, un concurs de cultură generală  <<Cine știe câștigă>> cu examinator Ion Mustață iar prof. Andronache participând la concurs cu tema pictură, a câștigat marele premiu, lucru care m-a bucurat enorm, pentru că iată, un tecucean a reușit așa ceva! Revenind la mulțumiri, mulțumesc preoților  Mihai Roșu și Ion Ariton care mi-au pus la dispoziție documente importante și mulțumesc tuturor nicoreștenilor care m-au ajutat și au fost mereu alături de mine. Văd și acum în sală pe prof. Andronic, pe d-na Fărcășanu și le mulțumesc  și cu această ocazie” încheie scriitorul Petre Rău.

Lansare carte Tecuci (13) A luat apoi cuvântul prof. scriitor Săndel Stamate care printre altele a spus că aceasta este o carte cu „caracter simfonic, o adevărată proslăvire a ținuturilor natale”.

A vorbit apoi părintele Ion Ariton, apreciind și dânsul lucrarea.

În continuare, prof. Virgil Pavel ne spune că l-a avut elev pe scriitorul Petre Rău și așa cum dânsul a fost ajutat de prof. Andronache și scriitorul Petre Rău l-a ajutat în realizarea cărților. Prof. Pavel spune că a participat și la lansarea volumului lui Petre Rău despre tragedia de pe vasul „Mogoșoaia”.

Revenind la faptul că autorul, Petre Rău, este și șahist, se întreabă cu ce piesă de șah s-ar asemăna, el putând fi și nebun, și tură sau poate chiar Rege.

Lansare carte Tecuci (10) Au luat cuvântul, cu aprecieri despre carte și cu reușite epigrame, poetul Adrian Răcaru și ing. Eduard Lambrino, aducând mulțumiri pentru această mare lucrare care îmbogățește zestrea comunei Nicorești.

A urmat sesiunea de autografe, încheiindu-se astfel, o nouă ședință reușită a cenaclului literar.

 

Autor: Iancu Aizic