Întrunirea consilierilor locali în ședință

7274e-consiliul2blocal2btecuci2b252822529 

 Astăzi a avut loc o ședință de îndată Consiliului Local Tecuci cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a clădirii situată în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Tecuci şi includerea proiectului „Înfiinţarea Muzeului Cărţii în vederea dezvoltării economice, a turismului cultural şi creşterii competivităţii Municipiului Tecuci” în Programul Operaţional Regional (2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică pentru promovarea unei acțiuni în reziliere și a unei cereri de ordonanţă preşedinţială privind suspendarea executării Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public Tecuci nr. 85340/22.12.2008.

You cannot copy content of this page