Rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul organizat de Primărie

Tecuci, primarie Comisia de concurs constituită pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier asistent, în cadrul Serviciului Comunicare și Registratură din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Concurs Tecuci

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 27 noiembrie 2017, ora 10, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, Ia secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Munteanu Aura-Felicia – consilier asistent – Compartiment Resurse Umane, SSM.

Afișat astăzi, 21 noiembrie 2017, la ora 15.