Sistemul de parcare din Tecuci este supus dezbaterii

autoturisme-tecuci-5-martie-2017-2 În 12 decembrie 2017, la ora 16, va avea loc dezbaterea publică privind „Aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci”.

Recomandările  scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul  de act normativ supus  dezbaterii publice pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, la cam. 32,  transmise la nr. de  fax 0236.816.054 sau în format  electronic  la adresa de e-mail [email protected] până la data de 5 decembrie.

Sistemul de parcare cu plată, exploatat direct, prin delegare de gestiune sau prin concesionare,  se aplică împărţind teritoriul municipiului în patru zone tarifare (Zona A, Zona B, Zona C și zona D), corespunzătoare zonelor de impozitare.

Tarifele pentru parcare sunt stabilite astfel:

1 – Zona A: 2 lei/oră

2 – Zona B: 1,50 lei/oră

3 – Zona C: 1 lei/oră

4 – Zona D: 0,50 lei/oră.

Tariful de parcare de bază practicat în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Tecuci este de 135 lei/loc/an. Abonamentul tip pentru o zi lucrătoare este de 14 lei.

Contravenții și sancțiuni:

  1. a) Ocuparea unui loc în parcarea de reşedinţă amenajată de Primăria Municipiului Tecuci fără deţinerea abonamentului de parcare valabil pentru locul respectiv, atribuit conform prevederilor prezentului Regulament se se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100-300 lei.
  2. b) Montarea unui dispozitiv de blocare pe locul de parcare se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000-2000 Iei şi ridicarea dispozitivului de blocare;
  3. c) Blocarea locului de parcare prin alte mijloace se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000-1500 lei;
  4. d) Neexpunerea vignetei la loc vizibil în autovehicul se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50-100 lei.
  5. e) Nerespectarea prevederilor art. 30. lit. b) – lit. f) din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100-350 lei.

(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimum amenzii prevăzut în prezentul Regulament.