Creșteri spectaculoase de taxe și impozite la Tecuci

Primaria Tecuci

În data de 11 decembrie 2017, la ora 16, cetățenii sunt așteptați în sala de ședințe a Primăriei Municipiului  Tecuci pentru dezbaterea publică pe tema „Stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018”.

Proiectul prevede creșterea impozitelor pentru clădiri și terenuri de construcție cu 10%. În cazul societăților comerciale, pentru clădirile nerezidențiale creșterea va fi de 500%. Aceste creșteri pot fi regăsite în tabelul următor:

Nr.

crt.

Impozit Nivel

2017

Nivel

2018

 

1.

Persoane fizice

clădiri rezidențiale

 

 

0,08%

 

0,09%

 

2.

Persoane fizice

clădiri

nerezidențiale

 

 

0,2%

 

1%

 

3.

Persoane juridice

clădiri rezidențiale

 

 

0,08%

 

0,09%

 

4.

Persoane juridice

clădiri nerezidențiale

 

 

0,2

 

1%

 

5.

Terenuri construcții intravilan

Zona A

 

 

6.042

lei/Ha

 

6.647

lei/Ha

 

6.

Terenuri constructii intravilan

Zona B

 

 

4.215

lei/Ha

 

4.637

lei/Ha

 

7.

Terenuri construcții intravilan

Zona C

 

 

2.668

lei/Ha

 

2.935

lei/Ha

 

8.

Terenuri construcții intravilan

Zona D

 

 

1.410

lei/Ha

 

1.551

lei/Ha

Pentru determinarea valorilor impozabile, conform rangului localității și zonelor din cadrul acesteia, la valorile impozabile se vor aplica următorii coeficienți de corecție: 

Nr.

crt.

Zona în cadrul localității Coeficient

de corecție

1. A 2,40
2. B 2,30
3. C 2,20
4. D 2,10

Proiectul supus dezbaterii cuprinde o serie de taxe inexistente în anul fiscal 2017, după cum urmează:

Nr.

crt.

Taxă Nivel

2017

Nivel

2018

 

1.

Taxă eliberare copii după documente existente în arhivă conforme cu originalul

 

 

 

5

lei/pag

 

2.

Taxă eliberare copii după Registrul Agricol în perioada 2015-2019

 

 

 

6

lei/pag

 

3.

Taxă pentru emiterea acordului de funcționare pentru produsele și serviciile de piață în Municipiul Tecuci

 

 

 

80

lei

 

 

 

4.

Taxă parcare publică – Zona A

 

2

lei/ora

Taxă parcare publică – Zona B 1 ,5 lei/ora
Taxă parcare publică – Zona C

 

1

leu/ora

Taxă parcare publică – Zona D 0,5 lei/ora
5. Taxă abonament zilnic parcare publică

 

14

lei/zi

 

6.

Taxă eliberare duplicat certificat înregistrare în cazul pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării

 

 

 

20

lei

 

 

7.

Taxă oficiere căsătorii, indiferent de ziua oficierii, pentru viitorii soți care nu au domiciliile pe raza Municipiului Tecuci, prin cerere scrisa și motivată, aprobată de Primarul Municipiului Tecuci

 

 

 

 

 

100

lei

 

 

8.

Taxă pentru oficierea căsătoriei, pentru viitorii soți care au domiciliile în Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii soți are domiciliul în Municipiul Tecuci, în altă locație decât sediul stării civile

 

 

 

 

 

250

lei

 

9.

Taxă extrajudiciară de timbru privind înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

 

 

 

15 lei

Proiectul stipulează și creșterea impozitului pentru vehicule cu masa mai mare de 13 tone, iar amenzile în cazul persoanelor juridice se majorează cu 300%.