Şedinţă C.L. în 15 decembrie

Sedinta-Ordinara-a-Consiliului-Local-Tecuci-26-ianuarie-2017Vineri, 15 decembrie, la ora 16 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară. Sunt următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
  2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Ursulică Constantin şi limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
  3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Grosu Constantin şi limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Societăţii Rampa Rateş S.R.L.
  4. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Anton Nicolae şi limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2018-2019.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr. 64-66.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr. 64-66.
  8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului, situată în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 77.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Cocorăşti nr. 2 b.