Şedinţă ordinară, marţi, 30 ianuarie

Sedinta-Ordinara-a-Consiliului-Local-Tecuci-26-ianuarie-2017 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie, ora 16, în sala de ședințe a Primăriei. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare clădire şcoala Dimitrie Sturdza – monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1. Proiectul AICI.
 2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitarea Clădirii Colegiului Naţional Calistrat Hogaş Tecuci”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice. Proiectul AICI.
 3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din  regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Proiectul AICI.
 4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Modernizarea Parcului Oltea Doamna, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Proiectul AICI.
 5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Cinematograful Arta, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Proiectul AICI.
 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Biblioteca Municipală Ştefan Petică, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Proiectul AICI.
 7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Camera de Comerţ, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”. Proiectul AICI.
 8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Casa Căsătoriilor – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1 „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice – SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea Dunării). Proiectul AICI.
 9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Galeriile de Artă „Gheorghe Petraşcu” Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1 „Sprijinirea  eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice – SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea Dunării). Proiectul AICI.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ,,Reabilitare strada Libertăţii, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”. Proiectul AICI.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Proiectul AICI.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci. Proiectul AICI.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar: 2018- 2019. Proiectul AICI.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii. Proiectul AICI.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum şi a celor construite prin A.N.L, aprobată prin H.C.L. nr.18/27.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul AICI.
 16. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei aeronave aparţinând ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gheorghe Petraşcu nr. 64-66. Proiectul AICI.
 17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a imobilelor situate în Tecuci, str. Victoriei nr. 28 şi str. 1 Decembrie 1918 nr. 26 C. Proiectul AICI.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci, în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, până la sfârşitul anului 2018. Proiectul AICI.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Proiectul AICI.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci. Proiectul AICI.
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a performanţelor profesionale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor a personalului din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci la nivelul anului 2016, 2017. Proiectul AICI.

Informări, interpelări, petiții.

 – Informare privind raportul asupra activităţii asistenţilor personali pe semestrul II al anului 2017.

– Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub nr. 258 din 22.12.2017  privind procesul-verbal de negociere nr. 3628 din 20.12.2017 a Societăţii Pieţe  Prest Tec S.R.L. Tecuci.

– Informare privind situaţia studiilor de fezabilitate elaborate între anii 2016- 2017 a Serviciului de Investiţii.

– Informarea înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 7551/17.01.2017 a Lichidatorului CONT EXPERT IPURL Tecuci referitor la Societăţile: Ecogroup Tec S.R.L, Ecoprest Tec S.R.L şi Zooland Tec S.R.L.

– Informarea înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 329/03.01.2018 privind analiza activităţilor desfăşurate pe anul 2017 de S.P.C.L.E.P. Tecuci.