Promovabilitatea la Bacalaureat 2018 în Tecuci

Cinci unităţi de învăţământ din Tecuci au organizat la nivelul municipiului nostru examenul de Bacalaureat 2018.

 Din cei 793 de candidaţi înscrişi, un număr de 504 absolvenţi de liceu au reuşit să treacă examenul maturităţii. Rezultatele finale, după contestaţii, arată că 63,55% din totalul  candidaţilor care au susţinut acest examen în municipiul Tecuci au luat examenul de Bacalaureat. Cu aceste rezultate ne aflăm cu 4 procente sub media pe ţară, care este de 67,7%, şi cu 13 procente sub media de promovabilitate pe judeţul Galaţi, de 76,92%.

 

Pe unităţi de învăţământ promovabilitatea se prezintă astfel:

Nr.

Crt.

Unitate de învăţământ Total

candidaţi

Promovaţi Nota maxima Rata de promovare
1. Colegiul Național „Spiru Haret” 176 165 9,86 93,75%
2. Colegiul Național „Calistrat Hogaș” 181 152 9,86 83,97%
3. Colegiul Național de Agricultură şi Economie 242 142 9,25 58,67%
4. Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” 110 29 8,06 26,36%
5. Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” 84 16 8,38 19,04%

 

Procentul fiecărei unităţi din numărul total de 504 candidaţi promovaţi este următorul:

Nr.

Crt.

Unitate de învăţământ Promovaţi Procent
1. Colegiul Național „Spiru Haret” 165 33%
2. Colegiul Național „Calistrat Hogaș” 152 30%
3. Colegiul Național de Agricultură şi Economie 142 28%
4. Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” 29 6%
5. Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” 16 3%