Alţi bani, alte studii de fezabilitate

În şedinţa extraordinară a Consiliului local Tecuci care va avea loc marţi, 17 iulie, aleşii vor vota o nouă rectificare de buget.

O serie de proiecte care nu suportă amânare îşi vor găsi rezolvarea prin această rectificare de buget. Redistribuirea fondurilor de la bugetul local va avea în vedere şi o serie de studii de fezabilitate.

 

Nr.

crt.

Studiu Valoare

(lei)

Valoare

aprobată

Valoare

solicitată

Valoare

estimată

pentru

2019

1. Elaborarea documentaţiei tehnice, elaborarea

şi depunerea cererii de finanţare si managementul proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii

publice urbane şi a serviciilor educaţionale şi recreative din Municipiul Tecuci”

134.000 0 134.000 0
2. Elaborare depunere

cerere de finanţare şi management în implementare

pentru

obiectivul de investiţii

„Îmbunătăţirea

infrastructurii publice

urbane şi a serviciilor

educaţionale şi

recreative din

Municipiul Tecuci

273.700 0 0 273.700
3. Studiu de

Fezabilitate -Centru

primire urgenţe

Spital „Anton Cincu”

50.000 35.000 15.000 0
4. DALI – Modernizare

stadion municipal

40.000 20.000 20.000 0
5. DALI – Reabilitare

carosabil str. Cuza-Vodă

66.000 0 66.000 0
6. DALI –

Reabilitare parcul Carol Tecuci

160.650 0 59.500 101.150
7. DALI –

Reabilitare drumuri 8 km în Municipiul Tecuci

160.650 0 4.165 156.485
8. Studiu de fezabilitate pentru construcţie noua Grădiniţă cu Program Prelungit nr. 17 Tecuci 53.550 0 0 53.550
Total   938.550 55.000 298.665 584.885

 

„Valoarea de 133.280 lei inclusiv TVA, necesară în anul 2018 depunerii cererii de finanţare pentru proiectul investiţional <Îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane şi a serviciilor educaţionale şi recreative din Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi>, va fi realocată după cum urmează:

– de la obiectivul de investiţii Reabilitare imobil Galeriile de Artă Gheorghe Petraşcu – DALI şi Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare, suma de 100.000 Iei inclusiv TVA, deoarece nu se mai depune cerere de finanţare în anul 2018 pentru acest proiect;

– din diminuare cu valoarea de 33.280 lei inclusiv TVA a sumei alocata obiectivului de investiţii Reabilitare Biblioteca Municipală – DALI şi cerere de finanţare, deoarece cererea de finanţare se va depune doar după deschiderea unui apel de proiecte pentru care acest obiectiv este eligibil”, se arată în expunerea de motive ataşată proiectului privind rectificarea de buget.

Aşadar Primăria Tecuci va plăti 103.550 lei, peste 1 miliard de lei vechi, pentru două studii de fezabilitate şi 427.300 lei, peste 4 miliarde lei vechi, pentru patru elaborări DALI (Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii).

Pentru munca pe care ar trebui să o facă angajaţii de la Biroul Fonduri Europene vom scoate din buzunare 134.000 lei anul acesta şi 273.700 lei anul viitor. Însumate, cele două valori ajung la un total de 407.700 lei, adică peste 4 miliarde lei vechi, doar pentru un singur proiect.