Posturi vacante la ALOFM Tecuci

Joi, 19 iulie, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (ALOFM) Tecuci pune la dispoziţie celor interesaţi un număr de 275 locuri de muncă.

Agenții economici se află în căutarea persoanelor calificate ca economist, contabil, frigotehnist, zidar, lăcătuş, dulgher, şofer, instalator, vopsitor, sudor, etc.

Persoanele interesate pot apela numerele înscrise în tabel sau pot cere informații suplimentare la ALOFM Tecuci, la tel. 0236.820.398.

 

NR

CRT.

DENUMIRI OCUPATIONALE Nr. de locuri AGENTII ECONOMICI STUDII CERUTE
  1

  2

Vanzator

Muncitor necalificat in constructii

3

3

Patrik Rvg SRL, loc. Matca, tel. 236810094 STUDII MEDII

STUDII GENERALE

  3

 

 

Lucrator comercial 3

 

 

Genitati SRL, loc. Cudalbi, tel. 0236812188 STUDII MEDII
  4

  5

  6

Tehnician constructor

 Maistru constructor

 Inginer constructii drumuri si poduri

1

1

1

Constructia SA, loc. Tecuci, str. 13 Septembrie, nr.5B, tel. 0236820131,

e-mail [email protected]

STUDII MEDII

STUDII MEDII

STUDII SUPERIOARE

  7  Lucrator comercial 1 Nepla SRL, loc. Nicoresti,  tel. 0734002222, e-mail [email protected] STUDII GENERALE

 

  8

 

Economist banca

 

1

 

Banca Cooperatista Creditec, loc. Tecuci, str. 13 Septembrie, nr.10, tel. 0236406096, e-mail [email protected] STUDII MEDII
  9 Muncitor necalificat in silvicultura 1 UAT comuna Valea Marului , str. Preot Gh. Gafton, nr. 2, tel. 0236863400,    e-mail [email protected] STUDII MEDII/SUP
10

11

 Lacatus mecanic

Tehnician mecanic

2

2

Saver Alumen SRL, punct de lucru Tecuci, str. Linistei, nr. 1, corp C1, tel. 0740034013, e-mail [email protected] STUDII MEDII
12 Asistent veterinar 1 Viovet SRL, loc. Tecuci, Tecuciul Nou, nr. 164B, tel. 0723220579 STUDII MEDII
13 Sofer de autoturisme si camionete 2 Marathon Distribution Group SRL, loc. Bucuresti, Sector 3, str. Lucretiu Patrascanu, nr. 3, tel. 0236820007, e-mail: [email protected] STUDII MEDII
14

15

16

17

18

19

20

21

 

Inginer industrie alimentara

Mecanic utilaj

Frigotehnist

Gestionar depozit

Tehnician electronica

Asistent manager

Muncitor necalificat in agricultura

Manipulant marfuri

1

1

1

1

1

1

20

10

Contec Foods SRL, punct de lucru Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.134, tel. 0236820007, e-mail: [email protected] STUDII SUPERIOARE

STUDII MEDII/CALIF.

STUDII MEDII/CALIF.

STUDII MEDII/SUP.

STUDII MEDII/CALIF

STUDII MEDII/SUP.

STUDII GENERALE

STUDII GENERALE

22

23

24

Muncitor necalificat

Zidar

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

1

1

1

Tehnoserv Proinstal SRL, loc. Munteni, nr. 29, tel. 0747124258 STUDII GENERALE

CALIFICARE

CALIFICARE

25 Tamplar universal 1 Eralsa Alma SRL, loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, tel. 0762879793 SCOALA PROFESIONALA
26 Lucrator bucatarie ( spalator vase mari) 2 Tanase Mariana II, loc. Tecuci, str. Tecucel, nr. 10, tel. 0766749719 STUDII GENERALE
27 Spalator vehicule 2 Engendan Iris SRL. loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4A, tel. 0729950624 STUDII GENERALE
28

29

30

31

32

33

 

34

Vopsitor

Lacatus mecanic

Sudor

Muncitor necalificat ( lucru la inaltime)

Contabil

Inginer constructii civile, industriale si agricole

Tehnician economist

1

2

2

1

1

1

 

1

Ssab Constructii Montaj SRL, loc. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu , nr. 20, tel. 0236818334, 0748197352, e-mail: ssab.tc @gmail.com SCOALA PROF.

SCOALA PROF.

CALIFICARE

STUDII GENERALE

STUDII SUPERIOARE

STUDII SUPERIOARE

 

STUDII MEDII

35

36

37

 

38

39

 

40

 

41

42

43

44

45

 

46

47

48

Muncitor necalificat

Jonctor

Electrician echipamente electrice si energetice

Sudor

Masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

Sofer autocamion/masina de mare tonaj

Sofer de autoturisme si camionete

Mecanic auto

Mecanic utilaj

Lacatus mecanic

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

Inginer geodez

Dulgher restaurator

Fierar betonist

10

10

10

 

10

10

 

10

 

10

10

10

10

10

 

10

10

10

Verta Tel SRL, loc. Bucuresti, str. Orastie, nr. 26, sector 4, tel. 0214056056, 0214505958, 0733303349, e-mail: [email protected] STUDII GENERALE

CALIFICARE

CALIFICARE

 

CALIFICARE

CALIFICARE

 

Atestat card tahograf

 

Permis cat. B

CALIFICARE

CALIFICARE

CALIFICARE

CALIFICARE

 

CALIFICARE

CALIFICARE

CALIFICARE

49 Manipulant marfuri 1 L”offensive SRL, loc. Tecuci, str. Grigore Alexandrescu, nr. 25, tel. 0744597861 STUDII MEDII/PROF.
50 Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule 1 Veltav SRL, loc. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr. 11, bloc S1, ap.92, tel. 0236812188, 0752088301 STUDII GENERALE
51 Vanzator 1 Miss Bolero SRL , loc. Tecuci, str. Stefan cel Mare, nr. 136, tel. 0726168895 STUDII GENERALE
52

53

54

Lacatus mecanic

Sudor

Maistru lacatus, constructii metalice

2

2

1

Covitec SRL, Tecuci, Str. Elena Doamna, nr. 35, tel 0746409718, CALIFICARE

CALIFICARE

CALIFICARE

55

56

Lucrator comercial

Montator produse din lemn

1

1

Odette SRL, loc. Tecuci, str. Cuza-Voda, nr. 68, tel. 0744637971, 0236406070, e-mail [email protected] STUDII MEDII

STUDII MEDII

57 Lacatus mecanic 2 Semrom Muntenia – Complex Agrosem, loc. Tecuci, str. Vasile Conta, nr. 28, tel. 0236820032, 0751159232 CALIFICARE
58

59

60

Sofer cat. B

Manipulant marfa

Muncitor necalificat

1

1

1

Eurograins Trading SRL, loc. Tecuci, str. Mures, nr. 8, tel. 0721123101, e-mail: [email protected] STUDII GENERALE

STUDII GENERALE

STUDII GENERALE

61 Vulcanizator 3 West Tires&Cars SRL Bucuresti,  punct de lucru Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 134, tel. 0236810175, e-mail [email protected] STUDII GENERALE
62 Sofer de autoturisme si camionete 1 Decisiv Helis SRL , loc. Tecuci, str. Garii, nr. 14, tel. 0744470369 STUDII MEDII/GEN
63 Muncitor necalificat in agricultura

Vacar

1

1

Pintilie Constantin II, loc. Munteni, tel. 0741078072, cui 19407120, caen 0142, oferta 1179/17.07.18-17.08.18 STUDII GENERALE

STUDII GENERALE

64

 

65

 

66

Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

Lacatus mecanic

 

10

 

2

 

8

Stoenescu Prestcom SRL, sediul loc. Uricani, punct de lucru Bucuresti, tel. 0722586866 CALIFICARE

 

CALIFICARE

 

CALIFICARE

67

 

68

69

70

71

72

 

73

Sef serviciu – prestari servicii salubrizare

Ser birou – salubrizare mecanizata

Sef formatie – salubrizare mecanizata

Conducator autospeciala

Conducator autospeciala

Muncitor necalificat salubrizare manuala

Lacatus mecanic

1

 

1

1

1

1

3

 

1

Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL, loc. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146D, tel. 0372727181,  e-mail [email protected] STUDII SUPERIOARE

 

STUDII SUP/MED/SD

STUDII GEN/MED

STUDII GEN/MED STUDII GEN/MED

STUDII GEN/MED STUDII GEN/MED

STUDII GEN/MED