Primăria Tecuci scoate la concurs 26 de posturi

Primăria Tecuci organizează concurs în data de 25 iulie, ora 10, în vederea ocupării posturilor vacante pe durată determinată din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului  „Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat școala, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 106238.

Posturile vacante sunt:

– 1 post Arhivar, 1 post Expert PR și Comunicare, 1 post Asistent manager, 1 post Expert grup țintă, 1 post Expert dezvoltare parteneriate, 13 posturi Profesor, 1 post Mentor Activități Didactice, 1 post Consilier psihologic, 2 posturi Educator, 2 posturi Ajutor educator, 2 posturi Învățător.

 Condiții specifice:

a) pentru funcția de Arhivar:  studii de scurtă durată, colegiu, specializarea administrație – secretariat; experiență specifică în domeniul arhivării documentelor sau registratură sau secretariat – 3 ani.

b) pentru funcția de Expert PR și Comunicare: studii medii în domeniul comunicării și relațiilor publice; experiență specifică în domeniul publicității sau comunicării sau PR – 2 ani.

c) pentru funcția de Asistent manager:  studii superioare de scurtă durată în domeniul științelor economice;  experiență specifică în domeniul proiectelor – 1 an.

d) pentru funcția de Expert grup țintă: studii superioare de scurtă durată în domeniul științelor economice;  experiență specifică în recrutare – 1 an.

e) pentru funcția de Expert dezvoltare parteneriate:  studii superioare de lungă durată în domeniul științelor inginerești,  experiență specifică de lucru în dezvoltare parteneriate sau în proiecte – 1 an.

f) pentru funcţia de Mentor activități didactice: studii postuniversitare în specializarea management educațional; experiență specifică în activități didactice – 5 ani.

g) pentru funcția de Profesor: atestat de formare continuă a personalului didactic; experiență specifică de predare în învățământ – 5 ani.

h) pentru funcția de Consilier psihologic: studii superioare de scurtă durată în domeniul psihologiei; experiență specifică în prestarea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică – 5 ani.

i) pentru funcția de Educator: studii superioare de scurtă durată, Curs de pedagogie; experiență specifică în educația formală și non formală a copiilor/voluntariat în acțiuni în care au fost implicați copii – 3 ani.

j) pentru funcția de Ajutor educator: studii superioare de scurtă durată, Curs de pedagogie; experiență specifică în domeniul îngrijirii copiilor inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preșcolar – 2 ani.

k) pentru funcția de Învățător: studii superioare/specializare pedagogie sau științele educației; experiență specifică în învățământul preșcolar/primar – 2 ani.

Concursul se va desfășura Ia sediul U.A.T. Municipiul Tecuci şi va consta în două probe, astfel:

– Selecția dosarelor – 25.07.2018, ora 10,

– Proba interviu – data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 18.07.2018 – 24.07.2018, până la ora 15 la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci.

Relații suplimentare se pot obține de la Primărie, Comp. Resurse Umane, SSM, persoană de contact – Consilier asistent Neacșu Felicia, tel . 0372.364.111.