Spitalul municipal scoate 25 de posturi la concurs

Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci scoate la concurs 21 de funcţii vacante, după cum urmează:

– 2 posturi de bucătăreasă;

– 7 posturi de asistent medical generalist;

– 2 posturi de moaşă;

– 1 post şef serviciul Tehnic Administrativ (jurist IA);

– 6 posturi îngrijitoare de curăţenie;

– 1 post conducător auto;

– 1 post de funcţionar administrativ la Compartimentul Securitatea în Muncă, PSI, Protecţia Muncii;

– 1 post de zidar / zugrav.

Alte patru funcţii sunt transformate şi scoase la concurs astfel:

– 3 posturi de registrator medical în 3 posturi de asistent medical generalist debutant (2 posturi la Registratură Medicală Internări Externări şi 1 post la SMC);

– 1 post de muncitor calificat în 1 post paznic.

Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatul comisiei de concurs, la Birou RUNOS din cadrul Spitalului municipal „Anton Cincu”, până la data de 5 septembrie 2018, ora 12. Selecţia dosarelor de concurs va fi afişată la 6 septembrie, ora 12.

Probele scrise, practice şi interviul vor avea loc în perioada 10 – 19 septembrie, în funcţie de postul scos la concurs.

Celelalte informaţii privitoare la concurs pot fi accesate mai jos:

13.08.2018 ANUNT concurs in vederea ocuparii posturi vacante