Un număr de 117 locuri de parcare scoase la licitație

Primăria Municipiului Tecuci  organizează licitație publică deschisă în data de 14 septembrie în vederea atribuirii unor parcări  rezidențiale.

Obiectul licitației:

1. Atribuirea a unui număr de 46 locuri de parcare situate în Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 58, BI. A2 și nr. 60 Bl. A1 de la nr. 2 la 11, de la nr. 15 la nr. 26, de la 29 la 35, nr. 38, nr. 40, nr. 43, nr. 44, nr. 46, de la 49 la 54, nr. 56, 65, 67, 70, 72 și 73. Vor participa locatarii blocurilor nr. 58-A2a, 60-A1, 29-R1A și 27-E3A, K1 – K2 din aleea Sălcioarei. 

2. Atribuirea a unui număr de 17 locuri de parcare, situate în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 62 bl. B1, de la nr. 1 la nr. 17. Vor participa Iocatarii blocului nr. 62-B 1.

3. Atribuirea unui număr de 11 locuri de parcare, situate în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 46 bI. I4, numerele 1, 2, 5-7,9,1 1-15. Vor participa locatarii blocului nr. 46-I4 si 48-G2, nr. 21-O1A.

4. Atribuirea unui număr de 43 locuri de parcare, situate în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 50 bl. I3 de la numerele 1-3, 5, 9, 10, 12-14, 17, 18, 22, 25, 37, 40, 42-69. Vor participa locatarii blocului nr. 50-I3, 54-GI 23- O1B.

„Dacă la această licitație nu se vor atribui toate locurile de parcare, la următoarea licitație pot participa și proprietarii care dețin două sau mai multe autoturismeˮ se specifică în anunț.

Prețul de pornire este de 135 lei an/loc. Taxa de participare este de 5 lei. Contravaloarea caietului de sarcini este de 5 lei. Garanția de participare procedură este de 13,5 lei. Durata închirierii va fi până la 31.12.2018.

Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care: au debite față de bugetul local al municipiului Tecuci; persoanele care dețin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci;  persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul / rezidența și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar / posesor al unui imobil în blocurile arondate parcării de reședință respective;  persoanele fizice / juridice deținătoare de autovehicule cu masa maxima autorizată peste 3,5 t; persoanele fizice/juridice a căror autovehicule pentru care prezintă documentele în vederea atribuirii locului de parcare, nu au inspecția tehnică la zi (ITP).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 12 septembrie.

Primirea ofertelor se face la sediul Primăriei Tecuci, la registratură,  până în 14 septembrie, ora 9.

Licitația are loc în sala de şedințe a municipiului Tecuci, în 14 septembrie, la ora 10.

Informații suplimentare se pot obține de luni până vineri, în intervalul orar 10 – 12 la serviciul ADPP din cadrul Primăriei, persoane de contact  Lucian Gradea, tel. 0725.802.009 și  Ciprian Aconuțoaie, tel. 0725.802.118.