Din exces de zel un consilier PSD din Tecuci riscă până la 5 ani de închisoare pentru conflict de interese

Miercuri, 29 august, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului local Tecuci în cadrul căreia au fost dezbătute o serie de proiecte de interes major pentru municipiul nostru.

Dintre aceste proiecte de hotărâre amintim:

*Hotărârea nr. 157 din 29 august 2018 privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana în funcţia de director executiv al Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci, adoptată cu vot secret astfel: din 17 voturi liber exprimate: 10 „pentru” şi 7 „împotrivă”.

*Hotărârea nr. 158 / 29.08.2018 privind desemnarea domnului Vîrlănuţă Constantin în funcţia de director administrativ al Societăţii Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci, adoptată cu vot secret astfel: din 17 voturi liber exprimate: 10 „pentru” şi 7 „împotrivă”.

Aşadar, cei doi directori au fost reconfirmaţi pe funcţii, în ciuda voturilor împotrivă ale opoziţiei.

Tot în această şedinţă a fost votată:

*Hotărârea Consiliului local al municipiului Tecuci nr. 155 din 29 august 2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru locuinţele A.N.L. în Municipiul Tecuci.

„Hotărârea nr. 155 a fost adoptată cu unanimitate de voturi <pentru>”, se precizează în minuta şedinţei care a fost afişată pe site-ul Primăriei Tecuci.

Ce înseamnă „unanimitate”? Înseamnă că toţi consilierii locali prezenţi au votat „pentru”.

Dacă într-adevăr aşa s-a votat, atunci este grav, foarte grav. Iar aceasta fiindcă în cazul acestui proiect consiliera PSD Gina Dumitriu se află în conflict de interese. Una dintre persoanele care au primit locuinţă ANL este fiica consilierei Gina Dumitriu.

După ce a primit serviciu la Asistenţa Socială, în august 2016, Andreea Paic, fiica consilierei, primeşte acum şi casă.

Gina Dumitriu, consilier local din partea PSD, a încălcat astfel Articolul 301 din Codul Penal, care se referă la Infracţiuni de serviciu şi anume Conflictul de interese:

Art. 301

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Excesul de zel al consilierei PSD poate duce la anularea hotărârii nr. 155, precum şi la celelalte consecinţe care decurg din Articolul 301.