Şedinţă extraordinară a CL

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 17 septembrie, la ora 16.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 81/2008 de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere strat uzură trotuare strada Elena Doamna – Tronson: 1 Decembrie 1918 – Tudor Pamfile în Municipiul Tecuci, Județul Galați”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare strada Unirii și Traian, în Municipiul Tecuci, județul Galați”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare strada Tecucel Municipiului Tecuci, județul Galați”.