Gata cu huzurul: Începând de săptămâna viitoare parcarea în centrul municipiului va costa 2 lei pe oră

Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din Primăria Tecuci informează cetățenii că începând cu 1 octombrie 2018 vor intra în funcțiune parcometrele montate în zona centrală a orașului.

Acestea vor funcționa pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci, aprobat de Consiliul local.

Parcometrele sunt dispuse după cum urmează:

– 2 parcometre pe strada 13 Septembrie;

– 2 parcometre pe strada Republicii;

– 1 parcometru pe strada Ion Petrovici (zona fostului cinema Arta);

– 4 parcometre pe străzile de acces în Piața centrală.

Tariful practicat este 2 lei/h

În baza regulamentului aprobat de Consiliul local, constituie contravenții următoarele fapte şi vor fi sancționate după cum urmează.

Amendă 200 – 300 lei pentru:

– neplata de către conducătorii auto a tarifului de parcare;

– parcarea pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități;

– depășirea timpului de parcare plătit;

– staționarea în zona de parcare cu plată a mașinilor agricole, a vehiculelor industriale, a camioanelor, etc., cu excepția autocarelor pentru transportul turiștilor.

Amendă 50 – 100 lei pentru

– neexpunerea la loc vizibil a dovezii de plată a tarifului de parcare.

Amendă 100 – 200 lei pentru

– parcarea cu nerespectarea marcajelor.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Poliția locală.

În termen de 48 de ore de la încheierea procesului-verbal de sancționare, sau de la comunicare, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii aplicate.

În perioada 1 – 15 octombrie 2018, contravențiile constatate vor fi sancționate doar cu avertisment.