De luni se depun dosarele pentru subvenții la încălzirea locuinței

Începând din 1 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială Tecuci se vor primi, pentru sezonul rece 2018-2019, cererile în vederea acordării subvențiilor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, gaze naturale și energie electrică a familiilor și persoanelor singure din Tecuci.

Acte necesare:

  1. Copii xerox după acte privind identitatea membrilor familiei: carte identitate sau certificate de naștere pentru copii până la vârsta de 14 ani.
  2. Acte privind veniturile familiei: adeverințe salariat, cupoane șomaj, pensie, obligații legale de întreținere, indemnizații, tichete de masă; acte doveditoare ale veniturilor realizate din vânzări, închirieri, dobânzi, dividente sau părți sociale; declarații privind alte venituri.
  3. Adeverință registrul agricol și taxe și impozite din care să reiasă că familia nu are în proprietate terenuri agricole, altă locuință sau autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani, autoutilitare, microbuze, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci.
  4. Dovadă spațiu de locuit (act proprietate, închiriere, comodat); împuternicire legală făcută de proprietar, în situația în care titularul ajutorului de încălzire este un alt membru al familiei; adeverința Asociației de locatari cu numărul persoanelor obligate la plata întreținerii.
  5. Pentru copii aflați în grija altor persoane decât părinții se vor atașa acte din care să reiasă că aceștia sunt legal împuterniciți să-i îngrijească.
  6. Persoanele care au viză de flotant in Tecuci vor prezenta si acte din localitatea unde au reședința (adeverință pământ, finanțe, taxe și impozite).
  7. Pentru persoanele care solicită subvenții pentru încălzirea cu gaze naturale sau energie electrică se va atașa și ultima factură.
  8. Adeverință Casa de pensii pentru persoanele care nu realizează venituri.
  9. Declarație Notar cu privire la absența din locuință a persoanelor cu domiciliul legal la adresa respectivă.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: