Pe urmele unui Director General

Ședința Consiliului local Tecuci din 27 septembrie 2018 a avut pe ordinea de zi și „Proiectul de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind revocarea contractului de mandat al domnului Voinea Ionuț din funcția de Administrator / Director General al Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L., prin renunțarea la mandatˮ.

Proiectul a fost aprobat, prin vot secret, cu 13 voturi „pentruˮ şi 3 „împotrivăˮ.

Să nu uităm de unde am plecat!

Hotărârea nr. 44 din 2 august 2016 a Consiliului local îl desemnează pe Voinea Ionuț în funcția de Administrator / Director General al Societății „Rampa Rateșˮ S.R.L. Tecuci.

Prin Hotărârea nr. 46 a Consiliului local Tecuci, din 28 februarie 2018, este aprobată organigrama și statutul de funcții pentru S.C. Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. În această organigramă Voinea Ionuț ocupa funcția de Director General.

În data de 29 martie 2018 Consiliul local a aprobat Hotărârea nr. 73 privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de voință al părților, a contractului de mandat al domnului Voinea Ionuț – Administrator / Director General la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci.

În aceeași zi, prin  Hotărârea nr. 76, Consiliul local Tecuci și-a dat acordul privind desemnarea lui Voinea Ionuț în functia de Administrator / Director General al Societății Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL.  

Prin Hotărârea nr. 171 din 27 septembrie 2018 Consiliul local a aprobat  revocarea contractului de mandat a lui Voinea Ionuț din funcția de Administrator / Director General la Compania de Utilități Publice Tecuci SRL, prin renunțarea la mandat.

Unde am ajuns

În cadrul discuțiilor iscate, în 27 septembrie 2018, vizavi de ultima Hotărâre, pe atunci în stadiul de proiect, secretarul UAT Tecuci a făcut precizarea că Voinea Ionuț a renunțat la mandatul de Administrator / Director General, fără să-și depună demisia.

„Renunțarea la mandat este una, iar demisia este altă instituție juridicăˮ, a replicat secretarul UAT, într-un răspuns adresat consilierului Petru Papuc.

Cum rămâne cu Voinea Ionuț?

Secretarul UAT Tecuci ne lasă să înțelegem că Voinea Ionuț nu mai este Administrator / Director General, însă ocupă altă funcție în cadrul Companiei de Utilități Publice Tecuci.

Și în 29 martie 2018 Voinea a renunțat la mandat. Asta înseamnă că nu mai este Administrator / Director General la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL Tecuci, dar continuă să fie salariat al societății respective?

Replica secretarului UAT este menită să epateze asistența, dar generează, în același timp, un noian de nedumeriri la care așteptăm răspunsul.