Licitație pentru atribuirea de parcări auto

 

Primăria Tecuci organizează licitaţie publică în data de 15 noiembrie 2018, ora 10, în vederea atribuirii parcărilor de reședinţă.

Obiectul licitaţiei îl reprezintă atribuirea parcărilor auto de reședinţă:

1. Atribuirea unui număr de 5 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci, str. Costache Racoviţă nr. 3, bl. C și nr. 5 A bl. D, vor participa locatarii blocurilor din str. Costache Racoviţă nr. 3, bl. C și 5 A – bl. D.

2. Atribuirea unui număr de 12 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1 bl. E4C; vor participa locatarii blocurilor din str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1- bl E4C, nr. 3 – bl. M1, nr. 2- bl N1 și Ghe. Petrașcu nr. 42 bl. E4.

3. Atribuirea unui număr de 14 locuri de parcare, situate în localitatea Tecuci str. Gheorghe Petrașcu nr. 42 bl. E4; vor participa locatarii blocurilor din str. Ghe. Petrașcu nr. 42 bl. E4, nr. 44-bl. G3 și str. Ecaterina Teodoroiu nr. 2- bl N1.

Preţul de pornire este de 135 lei / an / loc. Taxa de participare în sumă de 5 lei. Contravaloare Caiet de sarcini în sumă de 5 lei. Garanţia de participare procedură este în sumă de 13,5 lei. Durata închirierii  până la 31. 12.201 8.

Nu vor participa la procedura de atribuire persoanele fizice sau juridice care: au debite faţă de bugetul local al municipiului Tecuci, persoanele care deţin garaj pe domeniul public sau privat al municipiului Tecuci, persoanele fizice care nu pot dovedi domiciliul / rezidenţa și persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar / posesor al unui imobil, în blocurile arondate parcării de reședinţă respective, persoanele fizice / juridice deţinătoare de autovehicule cu masa maximă autorizată peste 3,5 t, persoanele fizice / juridice a căror autovehicule pentru care prezintă documentele în vederea atribuirii locului de parcare nu au inspecţia tehnică la zi (ITP).

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 14 noiembrie.

Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: Registratura primăriei, până la data de 15 noiembrie,  ora 9.

Licitația are loc în sala de ședinţe a municipiului Tecuci.

Informaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 10 – 12 la serviciul ADPP din cadrul Primăriei, Lucian Gradea tel. 0725.802.009 și Ciprian Aconuţoaie tel. 0725.802.118.