Festivalul Național de Poezie și-a deschis porțile încă o dată

Vineri, 26 octombrie 2018, începând cu orele 17, sala Studio a Casei de cultură a municipiului Tecuci a găzduit deschiderea oficială a celei de a XXVI-a ediții a Festivalului Național de Poezie „Costache Conachi”.

Manifestarea a fost deschisă de poetul Dan Vîţă, președinte al Cenaclului literar „Calistrat Hogaș” din Tecuci, acesta începând prin a spune că regretăm enorm faptul că anul acesta, 2018, în care se împlinesc un număr rotund de ani de la nașterea marelui om de cultură, 190, a plecat dintre noi la cele veșnice, distinsul poet local Dionisie Duma, solicitând participanților la festival, un moment de reculegere. 

Vorbitorul continuă spunând că această ediție, a XXVI-a, începe azi, tot 26 dar octombrie, amintind și de anul debutului acesteia, anul 1993, atunci când un colectiv entuziast de intelectuali tecuceni, în frunte cu scriitorul Ionel Necula și Mariana Enache – ambii prezenți în sală – au pus bazele acestui festival. Se amintește apoi și faptul că atunci, la prima ediție a festivalului, președintele juriului a fost scriitorul Gheorghe Tomozei iar din juriu făceau parte scriitorul Sterian Vicol, Lucian Vasiliu, Ion Troca dar și Vlad Andrei Ocheanu.

Se mai menționează faptul că prima cronică a acestui festival a fost oglindită în ziarul loal Observator T, sub semnătura lui Dan Vîţă, director al acestei publicații. Prin acest festival au trecut și tecucenii Adrian Răcaru, Constantin Oancă iar deținătorul primului trofeu de la prima ediție a fost tânărul poet, pe atunci, Ion George Tei, acum prezent în sală. Se mai menționează un alt laureat care a confirmat în timp, Emilia Galaciu Păun. Se subliniază apoi faptul că acest laureat George Tei, a fost un câştigator care a confirmat cu adevărat.

 A urmat lansarea volumului intitulat „Labirintul gândurilor”, autor George Tei, prezentarea fiind făcută de scriitorul Ionel Necula, lucrare ce se dorește a fi un omagiu adus marelui poet Costache Conachi, lucru încercat și de reputatul istoric gălățean Paul Paltanea. Volumul de față, spune vorbitorul, este dominat de poezii îmbinând rondeluri și sonete.  Scriitorul Ionel Necula apreciază faptul că în „Antologia poeților”, realizată de Radu Cârneci, apare și numele poetului George Tei, lucru foarte important. Volumul de față se deschide cu o poezie dedicată marelui poet Eminescu. De altfel, luând cuvântul, G. Tei ne citește chiar poezia intitulată „Eminesciană”, arătând că acest volum este unul bilingv- în română și franceză, prefață fiind semnată de ac. Alexandru Balaci.

 Revenind la poetul Eminescu, scriitorul Ionel Necula ne spune că, după părerea dânsului, poetul nostru național se simte citit cel mai bine în limba română, traducerile pierzându-și din valoare. Invitat din nou să ia cuvântul, poetul G. Tei ține să ne spună că prin această carte și-a depășit, de fapt, propria lui stare socială. 

Invitat să ia cuvântul, poetul Lucian Vasiliu ne spune că vine mereu cu mare bucurie la Tecuci, acum, la cea de a XXVI-a ediție a acestei Conachiade , așa cum îi place să o numească.  A luat apoi cuvântul scriitorul Gelu Dorian din Botoșani, redactor la revista Hiperion, publicație care a reușit, până acum, să debuteze peste 600 de tineri poeți și mulți din aceștia au confirmat cu adevărat. 

A urmat scriitorul Ioan Holban, arătând faptul că de fapt, acest festival descoperă mereu noi și noi talente. Vorbitorul ne amintește și faptul că a lucrat la Iași cu un remarcabil actor tecucean, Emil Coșeru iar prin Tecuci a fost numai în trecere, dar fiind atras de muștarul de Tecuci, mai ales de cel cu hrean. Mă bucur, continuă vorbitorul, pentru faptul că acum apare și Tecuciul pe harta evenimentelor culturale, meritând cu prisosință acest lucru.

 A luat cuvântul scriitorul Emilian Galaicu-Păun cu regretul a nu a putut participa la prima ediție a acestui festival, fiind la o altă competiție. De fapt, aceste festivaluri au rolul de a crea noi și noi legături de prietenie între participanți. Șanț onorat să vin acum, aici, la Tecuci și aduc salutul prietenilor mei din Chișinău și mai sunt onorat și pentru faptul că fac parte din juriul festivalului. Scriitorul Marian Drăghici ne vorbește de  Costache Conachi iar scriitorul Nicolae Corlat din Botoșani aduce salutul poeților din acel oraș. 

Mariana Enache ne vorbește de începuturile acestui festival, subliniind faptul că mulți din participanții de aici ajung să fie nume adevărate în literatura noastră. Scriitorul Mihai Zamfir, fost ambasador al României în Portugalia, începe prin a ne spune că este foarte emoționat de participarea la acest eveniment, în acest oraș care a simțit pașii lui Mircea Eliade, Ion Petrovici, Ștefan Petică sau Edgard Papu, discipol al marelui Tudor Vianu și a altor mari scriitori. 

 A urmat un intermezzo muzical-literar având recitator pe talentatul actor Gabriel Enache și cantautor Mircea Călianu, ajutat de un grup de tineri chitariști. Au fost prezentate piesele „Ah, ochișori vii”, „Tânguire”, „Inimă mai fă răbdare” și „Ochi frumoși”, toate cu texte de C. Conachi pe muzica profesorului Călianu. 

În continuare, scriitorul-poet tecucean-gălățean Petre Rău ne prezintă noile volume de poezii intitulate „Clepsidră albastră” și „Pasajul de nisip” realizate de poetul tecucean Cătălin Dumitrescu. Scriitorul Petre Rău apreciază calitativ aceste noi volume de poezii iar autorul a lecturat câteva din ele. 

Despre aceste noi cărți au mai vorbit scriitorul Constantin Oancă și Dan Movileanu, ambii apreciind faptul că prin autorul de azi, numărul poeților este mai mare, poezia tecuceană câștigand un nou poet de valoare.   

 Prof.  scriitor Ionel Necula ne prezintă noul volum intitulat „Ecaterina Cocuța Conachi Vogoride (Ioana d Arc a României) –  1828-1870 , realizată de scriitorul tecucean Vasile Ghica.  Scriitorul Necula spune că această carte completează un mare gol ce există în istoria literaturii  române.

Luând cuvântul, autorul V. Ghica face o succintă prezentare a istoriei culturii tecucene, de la începuturi și până azi, remarcând faptul că una din lucrările prof. Necula se referă la academicienii trecuți sau crescuți de Tecuci, umărul acestora fiind de 7, o cifră frumoasă pentru un oraș modest ca Tecuciul.

Se amintește apoi că Tecuciul a fost leagănul cercetășiei românești, leagănul aviației românești, amintind și de Festivalul de aforism care recent și-a încheiat cea de a doua ediție.

În încheiere a luat cuvântul prof. Eleonora Stamate care apreciază acest festival dar regretă faptul că profesorii tecuceni și elevii nu au fost mobilizaţi în acest sens.

                            ***

 Cea de a doua zi a manifestărilor s-a deschis prin deplasarea la Țigănești, unde,  în biserică, părintele Cristian Gabriel Bălan a oficiat slujba de pomenire la mormântul Cocuţei Conachi și la cel al lui Costache Conachi, ajutat fiind de dascălul Dumitru Condrache.

A luat cuvântul scriitorul Lucian Vasiliu, amintind de părintele literaturii Dosoftei, spunând apoi că și tatăl lui a fost preot de țară la fel că și tatăl Anei Blandiana sau a scriitorului Nicolae Manolescu. Vorbitorul arată că biserica a fost, este și va rămâne punctul de conexiune între oameni, amintind în încheiere și de părintele Ion Pintea, poet din Bistrița.

A luat apoi cuvântul scriitorul Mihai Zamfir mulțumind organizatorilor pentru această manifestare și subliniind legatura dintre cult și cultură.

Va urma festivitatea de premiere.

 

Iancu Aizic