Nebuloasele Asociaţiei GAL „Anton Cincu” Tecuci

 

Se vorbeşte de multă vreme despre statul paralel dar pentru multă lume acest concept reprezintă încă o nebuloasă.

Un raport emis de Serviciul juridic din Primărie demonstrează că, da, şi în municipiul Tecuci există două state paralele: unul este reprezentat de contribuabili, plătitori de taxe şi impozite, iar cel de-al doilea de încasatori, care trăiesc pe spinarea celor dintâi.

Raportul

Marţi, 30 octombrie 2018, Serviciul juridic din Primăria Tecuci a emis Raportul de specialitate cu nr. 87174 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tecuci în Consiliul Director al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Anton Cincu”.

„În data de 30.10.2018, prin adresa nr. 185/CL/30.10.2018, Asociaţia Grup de Acţiune Locală Tecuci ne-a comunicat demisia domnului primar – Cătălin Constantin Hurdubae din funcţia deţinută în consiliul Director al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Tecuci. Demisia este un act unilateral ce nu trebuie motivat”, se arată în Raportul de specialitate.

Asociaţia

Sediul GAL Anton Cincu Tecuci

 Prin HCL nr. 81/15.09.2016, Consiliul local Tecuci a aprobat suma de 3.000 lei din bugetul local al municipiului pentru susţinerea cheltuielilor de înfiinţare juridică a Grupului de Acţiune Locală. Această sumă a mers către capital social, taxe şi onorarii juridice.

În aceeaşi Hotărâre se specifică faptul că cheltuielile de întreţinere pentru sediul social al Asociaţiei vor fi suportate de Municipiul Tecuci. Asta înseamnă că cheltuielile pentru chirie, utilităţi şi dotări vor fi suportate de contribuabilii tecuceni.

Prin HCL 176/31.08.2017, Consiliul Local a aprobat cuantumul cotizaţiei datorat de U.A.T. Municipiul Tecuci către asociatia G.A.L. Anton Cincu Tecuci. Acesta este în valoare de 3 lei/locuitor/an.

Ce a declarat primarul la Radio Tecuci

Aflat într-o emisiune, în data de 26 februarie 2018, la Radio Tecuci, primarului tecucean i s-a adus la cunoştinţă de către realizatorul ediţiei faptul că a fost depusă plângere la ANI privind incompatibilitatea cu funcţia de vicepreşedinte deţinută la GAL precum şi faptul că a fost contestat în instanţă statutul acestui GAL.  Răspunsul edilului a fost negarea.

„Au fost prevăzute la sfârşitul anului 2016, începutul 2017, proiecte comune ale GAL cu Primăria Tecuci, de reabilitare a clădirii primăriei şi proiectul cu Colegiul de Agricultură şi Economie, dar apoi Primăria Tecuci a preluat aceste proiecte. Şi cantina de ajutor social de la Asistenţa socială intra pe acest proiect.

Cei peste un miliard lei daţi la sfârşitul anului trecut către GAL se vor vedea în achiziţionarea de echipamente, de curăţenie a municipiului Tecuci, lucru care va fi vizibil în următoarea perioadă în oraş. Mă refer la utilaje de curăţenie a oraşului, dar utilajele nu sunt noi, trebuie să recunosc” spunea primarul.

Fiind întrebat de ce se plătesc din banii respectivi şi utilităţile, întreţinerea firmei, sediul care este de fapt casa lui T. Balănică şi ce se subvenţionează din cotizaţia GAL, C. C. Hurdabae  a răspuns:

„Preşedintele GAL, Traian  Bălănică, va veni prima dată la sfârşitul lunii martie în şedinţa ordinară şi va prezenta Consiliului local situaţia financiară şi raportul amănunţit până la data respectivă, aşa cum o va face de altfel în fiecare lună. Avem proiecte interesante”.

Demisia

Prin HCL nr. 81/15.09.2016, Consiliul local l-a desemnat pe C.C. Hurdubae să reprezinte Municipiul Tecuci în cadrul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Anton Cincu” Tecuci.

Din preambulul proiectului care va fi votat astăzi aflăm despre adresa nr. 36/18.07.2018, înregistrată la sediul Gal, privitor la demisia primarului Hurdubae din funcţia deţinută în cadrul Asociaţiei.

Nonşalanţa cu care ni se anunţă după trei luni o demisie, de parcă aceasta s-ar fi întâmplat în ziua precedentă, ne încredinţează să considerăm că timpul se scurge diferit în cazul încasatorilor faţă de cel al plătitorilor de taxe.

Întrebări care rămân

Conform recensământului efectuat în anul 2011, municipiul Tecuci are o populaţie de 34.871 locuitori.

Cu toate acestea în unele documente emise de Primăria Tecuci se specifică faptul că populaţia municipiului este de 38.556 locuitori iar în altele  că populaţia este de 44.914 locuitori.

În situaţia în care fiecare locuitor al municipiului plăteşte o cotizaţie de 3 lei anual către GAL „Anton Cincu” Tecuci ne întrebăm cât încasează anual această Asociaţie de la contribuabilii tecuceni.

Răspunsuri posibile:

– La 34.871 locuitori – 104.613 lei;

– La 38.556 locuitori – 115.668 lei;

– La 44.914 locuitori – 134.742 lei.