Concurs pentru funcția de șef birou Financiar Contabil la Primăria Buciumeni

 

ANFP București organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buciumeni, judeţul Galaţi.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 8 – 27 noiembrie 2018, inclusiv. Data de sustinere a probei scrise: 12.12.2018, ora 10. Locul de desfăşurare al concursului este în Bucureşti, la sediul ANFP.

Condiţiile de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.