Şcoală gimnazială angajează secretar

 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Munteni organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale vacante, de secretar gradul III S – personal care desfășoară activități la compartimentul secretariat – 0,5 normă.

Pentru a ocupa  postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • studii superioare cu diploma de licență;
 • vechime în muncă minim 5 ani;
 • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • cunoștințe privind încadrarea personalului;
 • cunoștințe de utilizare și operare PC (EXCEL, WORD);
 • cunoștințe de utilizarea softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;
 • noțiuni de comunicare în relații publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit.

Concursul se va organiza la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni, conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – 29.11.2018
 • Proba scrisă – 4.12.2018, ora 9
 • Proba practică – 5.12.2018, ora 9
 • Interviu – 5.12.2018, ora 14:30

Candidații vor depune dosarele  de participare  la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul  Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Munteni.

Persoana de contact: Ghiță Claudiu, telefon: 0236.816.439.