Școala Postliceală F.E.G. „Education” Tecuci a sărbătorit „100 de ani de Românie Mare” – Galerie foto

 

Celebrarea rădăcinilor identitare de neam, de limbă, de credință, se poate constitui într-un recurs la memorie.

În curgerea vremii, cultura și spiritualitatea românească s-au identificat mereu cu năzuințele poporului nostru spre libertate, independență, dreptate și unitate națională.

 Aniversarea celor 100 de ani de la înfăptuirea actului istoric din 1 Decembrie 1918, moment de analiză și rememorare, deschide contemporaneității perspectiva unei reflecții profunde asupra valorilor și principiilor pe care noi, cu toții, le-am cristalizat în devenirea noastră.

În acest context tributar elogierii luptei românilor pentru independență și unitate națională, în școala noastră au avut loc evenimente culturale diverse și emoționante. Fiecare clasă a dorit să contribuie cu o activitate educativă, aducând un prinos comemorării celor 100 de ani de românism.

Prof. psiholog Paraschiv Adina și maistru instructor Popa Aurelia au coordonat de-a lungul anului școlar, perioada octombrie – decembrie, un amplu program de activități extracurriculare dedicat Marii Uniri.

Cursanții noștri, frumos gătiți în costume populare: Pohrib Florentina, Dragomir Andreea, Dumitru Simona, Lazăr Alexandra, Stegaru Simona, Iftimie Camelia, Ivan Andreea (clasa AMG I), au pregătit materiale documentare bine argumentate și foarte emoționant transmise.

 Cursanții clasei AMG III: Răducioi Cristian, Caragațe Gabriela, Frunză Nicoleta, Pîntea Irina, Tătaru Mihaela, au interpretat poezii patriotice și au cântat cântece devenite embleme ale trecutului nostru zbuciumat.

„Tot ce e românesc nu piere / Și nici nu va pieri!”

„Marea zi de sărbătoare / Ziua aceasta-i preasfântă / La români între hotare / Azi, când tot românul cântă!”

„Avem o mândră țară / O lege avem străbună, / Prin veacuri de furtuni / Ea n-a putut s-apună!”

S-au folosit materiale video, adevărate lecții de istorie vie, românească, care înfioară sufletul și înalță cugetul, pentru că…

„Noi suntem români / Noi suntem aici pe veci stăpâni.”

„Tradițiile noastre deosebite / La alții nu sunt găsite.”

„Țară dulce și frumoasă / Cer albastru ca al tău / Nu găsesc pe lume eu.”

 Și pentru că…

„Mult e dulce și frumoasă / Limba ce-o vorbim

Și pe buze – aduce miere / Când o cuvântăm.”

Deci,

„Sus inima, români! / La mulți ani, iubită țară,

Să ai pace, bucurie / Și soare pe-ntreaga glie!”

Toate aceste activități, adevărate lecții de patriotism, înalță sufletele, sunt un catharsis necesar pentru autoevaluarea noastră, un moment de întoarcere în profunzimea valorilor noastre străbune, din care să țâșnim mai trainici și mai hotărâți, mândri de geneza noastră.

Fiecare activitate a început cu intonarea imnului național.

„Hora Unirii”, această horă a frăției tuturor provinciilor române, a încheiat în mod apoteotic momentul nostru de suflet, trimițând, simbolic vorbind, la un alt Centenar de Românie.

La sfârșitul activității, maistru instructor Popa Aurelia a oferit un coș cu „poale-n brâu”, plăcinte moldovenești neaoșe, iar directorului un stetoscop gătit și el în tricolorul românesc.

 Și nu întâmplător, Consiliul profesoral cu temă, din 28 noiembrie a.c., a avut ca generic: „Centenarul României Mari”, ședință ce s-a desfășurat într-o atmosferă specială, într-o manieră interactivă, tot personalul didactic aducându-și contribuția la realizarea momentelor istorice, etapă cu etapă, un secol de istorie, un secol de împliniri.

Seria activităților noastre extracurriculare a continuat cu alte gesturi de omenie, izvorâte din suflet, pentru că dăruind suntem mai buni, mai aproape de condiția umană. Am oferit pachete cu dulciuri și fructe celor 60 de copii ai Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci, copiilor internați la Secția de Pediatrie a Spitalului „Anton Cincu” Tecuci, cât și tecucenilor de la Cantina Socială a Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci, cu care avem protocoale de parteneriat, devenite tradiție.

Sub egida „Școala Postliceală F.E.G. Education Tecuci împarte bucurii” cursanții noștri și-au manifestat spiritul civic și comunitar, conștienți de faptul că întotdeauna și oriunde există suflete care au nevoie de o mângâiere, de o alinare.

Suntem așteptați la Centrul de recuperare și reintegrare socială a copilului „Casa David Austin”, sat Țigănești, comuna Munteni, pentru care am pregătit mici ofrande.

 

Director,

Prof. Gheorghiu Silvia