Trei posturi de îngrijitoare scoase la concurs

 

Spitalul municipal „Anton Cincuˮ Tecuci organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de îngrijitoare curățenie. Chiar dacă anunțul a fost redactat din 27 decembrie 2018, de-abia astăzi a fost făcut public pe site-ul instituției medicale.

Înscrierea dosarelor  la acest concurs se va face la Biroul RUNOS din cadrul spitalului până la data de 22 ianuarie, ora 12.

Concursul constă în trei etape: selecția dosarelor în 25 ianuarie, proba scrisă care va avea loc în 31 ianuarie la ora 10, proba practică și interviul în data de 4 februarie, ora 11.

Dosarul de concurs va cuprinde: cerere de înscriere la concurs, copie act identitate, copii care să ateste nivelul studiilor, copie a cărții de muncă ori adeverință care să ateste vechimea în muncă, cazier juridic, adeverință medicală de la medicul de familie, aviz psihologic, curriculum vitae, chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 50 lei.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Spitalului sau la telefon 0236.811.608 și 0236.812.441 interior 50.