Ajutor de deces: cum poți intra în posesia sumei de bani și cât valorează în anul 2019

 

Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, care se aplică din data de 15 martie a.c, stabilește majorarea cuantumului ajutorului de deces în 2019.

Câștigul salarial mediu brut pe anul 2019 s-a stabilit la nivelul sumei de 5.163 lei, iar Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr 196 din 12 martie 2019.

 

Conform Legii 47/2019 cuantumul ajutorului de deces se stabilește astfel: în cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei; în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.

Au apărut noi modificări în acordarea ajutorului de deces încă de anul trecut, iar în 2019 acestea sunt în continuare valabile. Așa că banii sunt acordați de Casa de Pensii, chair dacă cel decedat nu era pensionar. Concret, din ianuarie 2018 acest ajutor de deces se acordă tot de Casa de Pensii și în contextul în care decedatul era un salariat.

Până în 2017, Casa de Pensii plătea ajutorul de deces doar dacă era vorba despre decesul unui pensionar, al soțului sau soției unui pensionar. În 2018, acest ajutor financiar se ridica la suma de 4.162 de lei, așa că a fost majorat cu aproximativ 1.000 de lei, spre deosebire de 2017.

În februarie 2017, cuantumul ajutorului de deces a fost majorat, așa că în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru al familiei, Legea nr. 7/2017 prevede alte sume de bani, față de anul trecut. Desigur, pentru a intra în posesia acestei sume de bani este nevoie de o solicitare scrisă și de anumite acte, pentru justificarea cererii.

Cum pot obține ajutorul de deces?

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la plătitorii acestui drept de asigurări sociale, respectiv la Casa teritorială de pensii, dacă susținătorul decedat era pensionar, sau la angajatorul asiguratului decedat.

Ce acte sunt necesare pentru a obține ajutorul de deces?

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces; certificat de deces (original și copie); act de identitate al solicitantului (original și copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie); dovadă că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și dată ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).