Preotul – poet Ignatie Grecu, în altarul Cenaclului literar

 

Joi, 16 mai, sala „Alexandru Mironescuˮ a Casei de cultură Tecuci, a găzduit o nouă ședință de lucru a Cenaclului literar „Calistrat Hogașˮ.

Ședința a fost deschisă de președintele  cenaclului, poetul Dan Vîță care a prezentat pentru început unele probleme  strict organizatorice. Prima chestiune expusă a fost stabilirea grupului membrilor cenaclului care urmează să participe în ziua de 24 mai la Biblioteca „Mihai Eminescuˮ din Bârlad, ca un răspuns la vizita pe care colegii bârlădeni au făcut-o la Tecuci, recomandarea fiind ca să meargă cu cât mai mulți membri. Această acțiune se desfășoară sub titlul „Similitudini culturale Bârlad -Tecuciˮ și va da posibilitatea de reafirmare literară a membrilor celor două cenacluri literare, dovadă clară a amiciției și a schimbului de experiență, benefic ambelor părți. 

În continuare, se expune stadiul actual al noii Societăți culturale, care va purta numele de Ex Tempore. Se arată faptul că până acum sunt înscrise 14 persoane, membrii fondatori fiind profesorii Victor și Teodora Aciocârlănoaiei, care au participat cu suma de 150 lei fiecare, partea de contribuție individuală fiind de 50 lei. Cu unele importante completări în acest sens , din punct de vedere legislativ, au venit poetele  Mihaela Gudană și Carmen Huzum. 

Cea de a doua parte a ședinței a fost destinată citirii unor poezii din creația poetului – părinte Ignatie Grecu din Corod, acum slujind la Mănăstirea Cernica. Dan Vîță spune că acesta a avut debutul literar în anul 1971, în revista „Pagini Dunăreneˮ din Galați iar lansarea lui literară a fost în anul 1988, în Galați, la Editura Cartea Românească semnând – Iordanie Grecu.  În anul 1992 îi apare prima carte de autor. 

Apoi, s-a trecut la lecturarea poeziilor invitatului, acesta prezentând lucrările intitulate: „Septembrie sosindˮ, „Copil năzdrăvanˮ, „Noaptea s-a dusˮ, „Îndepărtat, un cocoșˮ, „Copaciiˮ, „Lungi cărărileˮ, „Rugăciuneˮ, „Noi, poețiiˮ,  „Mi se păreaˮ, „Sunt atât de săracˮ, „Împovărat de aurˮ și altele. 

Primul care a trecut la analiza poeziilor, a fost scriitorul Tănase Dănăilă, spunând că, după astfel de lecturi, se simte cu o treaptă mai sus și mulțumește celor ce au mijlocit prezența distinsului invitat în cenaclu. În continuare, analizează lucrarea poetului intitulată „Mandylionˮ , făcând o recenzie foarte interesantă a acestei cărți, încheiind prin a zice că poemele părintelui Ignatie sunt adevărate rugăciuni, demonstrându-se și cu acest prilej faptul că poeții au nevoie de oameni cum și oamenii au nevoie de poeți. 

Poetul Adrian Răcaru, prezintă membrilor cenaclului două cărți semnate de Ignatie Grecu „,Cântecul păsării pe acoperișˮ’ – versuri  și „Steaua mângâieriiˮ – sonete, precizând că le-a procurat de la o librărie din țară, i-au plăcut enorm și acum, prin poezia adresată autorului și intitulată  „De la Ignatie Grecuˮ, îi solicită acestuia autografe cu dedicație. 

În continuare, a luat cuvântul poetul Iancu Huzum, bibliotecar la Corod, care ne vorbește de bucuria ce o manifestă corodenii atunci când părintele Ignatie Grecu se întoarce, cu mult drag, în mijlocul acestora pentru a mai audia noile  creații. 

Despre frumusețea poeziilor audiate a vorbit și părintele – scriitor Ion Croitoru. Aprecieri au venit și de la scriitorii Vasile Ghica, Dan Movileanu, de la profesorii Virgil Pavel și Constantin Oancă. 

La final, Dan Vîță, anunță că pe 6 mai a fost ziua de naștere a ppreotului Ignatie Grecu, ocazie prin care, conducerea cenaclului, i-a oferit un tort.

Consemnăm faptul că în afară de cei ce au vorbit, la ședința au mai participat: Mircea Cojocaru, Ionică Răileanu, Mihai Ștefaniu, Aurel Scarlat, Victor și Teodora Aciocârlănoaiei, Geta Dănăilă, Cătălin Poenașu, Cătălin Dumitrescu și Violeta Mândru.

Și această ședință și-a atins pe deplin scopul dorit. 

 

Iancu Aizic